Kors paskeOpplegg for KRLE til påske
EmailLærer? Send oss e-post her
Gå til forsiden

Første Krønikebok

25

Sangerne og deres tjeneste

1 David og de som ledet gudstjenesten, skilte ut Asafs, Hemans og Jedutuns sønner som i profetisk begeistring skulle spille på lyre, harpe og cymbel. Dette er listen over de menn som skulle utføre denne tjenesten: 2 Av Asafs sønner: Sakkur, Josef, Netanja og Asarela, Asaf-sønnene under ledelse av Asaf, som i profetisk begeistring spilte etter kongens anvisning; 3 av Jedutun, det vil si Jedutuns sønner: Gedalja, Seri, Jesaja, Hasjabja og Mattitja, seks i alt, under ledelse av deres far Jedutun, som i profetisk begeistring spilte på lyre til Herrens lov og pris; 4 av Heman, det vil si Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sjubael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josjbekasja, Malloti, Hotir og Mahasiot. 5 Alle disse var sønner av Heman, kongens seer. Gud hadde lovt å gi ham stor kraft. Derfor gav han Heman fjorten sønner og tre døtre. 6 Alle disse stod under ledelse av sine fedre, Asaf, Jedutun og Heman, når de ved gudstjenesten i Herrens hus sang til tonene av cymbler, harper og lyrer, alt etter kongens anvisning. 7 Tallet på dem og brødrene deres som var opplært til å synge for Herren, var to hundre og åttiåtte, dyktige sangere alle sammen.

8 De kastet lodd om hvordan tjenesten skulle ordnes, og alle stod likt, små og store, mester og lærling. 9 Det første loddet falt på Josef av Asafs ætt; den neste var Gedalja, han selv og hans brødre og sønner, tolv i alt; 10 den tredje var Sakkur med sønner og brødre, tolv i alt. 11 Det fjerde loddet falt på Jisri med sønner og brødre, tolv i alt; 12 den femte var Netanja med sønner og brødre, tolv i alt; 13 den sjette var Bukkia med sønner og brødre, tolv i alt; 14 den sjuende var Jesarela med sønner og brødre, tolv i alt; 15 den åttende var Jesaja med sønner og brødre, tolv i alt; 16 den niende var Mattanja med sønner og brødre, tolv i alt; 17 den tiende var Sjimi med sønner og brødre, tolv i alt; 18 den ellevte var Asarel med sønner og brødre, tolv i alt. 19 Det tolvte loddet falt på Hasjabja med sønner og brødre, tolv i alt; 20 den trettende var Sjubael med sønner og brødre, tolv i alt; 21 den fjortende var Mattitja med sønner og brødre, tolv i alt. 22 Det femtende loddet falt på Jeremot med sønner og brødre, tolv i alt; 23 det sekstende falt på Hananja med sønner og brødre, tolv i alt; 24 det syttende falt på Josjbekasja med sønner og brødre, tolv i alt; 25 det attende falt på Hanani med sønner og brødre, tolv i alt; 26 det nittende falt på Malloti med sønner og brødre, tolv i alt; 27 det tjuende falt på Eliata med sønner og brødre, tolv i alt; 28 det tjueførste falt på Hotir med sønner og brødre, tolv i alt; 29 det tjueandre falt på Giddalti med sønner og brødre, tolv i alt; 30 det tjuetredje falt på Mahasiot med sønner og brødre, tolv i alt; 31 og det tjuefjerde loddet falt på Romamti-Eser med sønner og brødre, tolv i alt.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.