Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Første Krønikebok

28

Salomo skal bygge Herrens hus

1 David kalte alle Israels høvdinger sammen i Jerusalem: stammehøvdingene, førerne for de hæravdelingene som var i kongens tjeneste, tusenmannsførerne og hundremannsførerne, de stormennene som hadde tilsyn med eiendommene og buskapene til kongen og hans sønner, foruten hoffmennene, heltene og alle de andre gjeve menn. 2 Kong David reiste seg fra sitt sete og sa:

Hør på meg, mine brødre og mitt folk! Jeg hadde tenkt å bygge et hus der Herrens paktkiste kunne stå som en fotskammel for vår Gud. Jeg begynte å forberede byggingen, 3 men Gud sa til meg: «Du skal ikke bygge et hus for mitt navn; for du er en kriger som har latt det flyte blod.» 4 Herren, Israels Gud, har av hele min fars hus valgt meg til å være konge over Israel for alltid. Han hadde jo kåret Juda som den ledende stamme, og innenfor Juda min fars hus. Blant min fars sønner foretrakk han meg og gjorde meg til konge over hele Israel. 5 Og av alle mine sønner – for Herren har gitt meg mange sønner – har han utvalgt Salomo til å sitte på Herrens kongetrone og rå over Israel. 6 Herren sa til meg: «Det er din sønn Salomo som skal bygge mitt hus og mine forgårder; for jeg har utvalgt ham til å være min sønn, og jeg skal være en far for ham. 7 Jeg vil grunnfeste hans kongedømme til evig tid, så sant han fortsetter å leve etter mine bud og lover, slik han gjør det i dag.» 8 Nå står jeg her hvor hele Israel, Herrens menighet, ser meg, og vår Gud hører meg, og jeg sier: Hold alle budene fra Herren deres Gud og gransk dem nøye! Da skal dere få eie dette gode landet og la det gå i arv til etterkommerne deres for all fremtid. 9 Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig! For Herren ransaker hvert hjerte og kjenner hver tanke som stiger opp i det. Dersom du søker Herren, lager han det så at du finner ham; men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid. 10 Pass nå på! For Herren har utvalgt deg til å bygge hans hus og helligdom. Vær modig og gå til verket!

11 Så gav David sin sønn Salomo en tegning av forhallen og tempelbygningene, av skattkamrene, loftsrommene, de indre kamrene og rommet for soningsstedet, 12 og en tegning av alt det han ellers hadde i tankene: forgårdene til Herrens hus og alle siderommene omkring. Der skulle tempelskattene og viegavene oppbevares 13 og skiftene av prester og levitter holde til. Der skulle de gjøre alt arbeid som trengtes for tjenesten i Herrens hus, og oppbevare alle karene som ble brukt under gudstjenesten. 14 David oppgav vekten på gullet til de gullkarene som skulle brukes ved hver gudstjeneste, og likedan vekten på sølvet til alle sølvkarene. 15 Han oppgav også vekten på lysestakene av gull og gull-lampene som hørte til, vekten på hver enkelt stake med tilhørende lamper, og vekten på lysestakene av sølv med lampene som hørte til, etter det hver enkelt stake skulle brukes til under gudstjenesten, 16 like ens vekten på gullet til skuebrødsbordene, hvert bord for seg, og på sølvet til sølvbordene, 17 vekten på gaflene, offerskålene og kannene av rent gull, på gullbegrene og sølvbegrene, hvert beger for seg, 18 og vekten på røkelsesalteret, som skulle være av renset gull. Han gav også en tegning av vognen, det vil si kjerubene av gull, som holder vingene utstrakt så de dekker Herrens paktkiste. 19 Alt dette stod i et skrift fra Herrens hånd, der han forklarte David hvordan alt skulle gjøres etter tegningen.

20 Så sa David til sin sønn Salomo: Vær modig og sterk, og gå til verket! Vær ikke redd, og mist ikke motet! For Herren Gud, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg før du har fullført alt som skal gjøres for tjenesten i Herrens hus. 21 Se, her er skiftene av prester og levitter som skal utføre all tjenesten i Guds hus, og det er folk hos deg som har både vilje og evne til å gjøre all slags arbeid. Dessuten vil høvdingene og hele folket gjøre alt det du ber dem om.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.