Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

4

Utstyret til templet

1 Salomo laget et bronsealter, som var tjue alen langt, tjue alen bredt og ti alen høyt. 2 Så laget han det støpte hav. Det målte ti alen fra kant til kant og var helt rundt. Høyden var fem alen, og det trengtes en snor på tretti alen for å nå rundt det. 3 Nedenfor kanten var det bilder av okser rundt omkring. De gikk rundt havet, ti på hver alen. Det var to rader med okser, og de var støpt i ett med havet. 4 Havet stod på tolv okser; tre av dem vendte mot nord, tre mot vest, tre mot sør og tre mot øst. De stod alle med bakkroppen innover, og havet hvilte på dem. 5 Karet var en håndsbredd tykt, og kanten var laget som kanten på et beger, formet som en lotusblomst. Det rommet tre tusen bat.

6 Så laget han ti kjeler og satte fem på høyre og fem på venstre side. I dem skulle de skylle det som hørte til brennofferet. Men prestene skulle vaske seg i havet. 7 Salomo fikk også laget ti lysestaker av gull, slik de skulle være. Dem satte han i tempelhallen, fem på høyre og fem på venstre side. 8 Han laget ti bord, som han satte i tempelhallen, fem på høyre og fem på venstre side; og han laget hundre offerskåler av gull. 9 Så bygde han prestenes forgård og den store tempelgården med dører til; og dørene kledde han med bronse. 10 Havet satte han på sørsiden av templet, ved det sørøstre hjørnet.

11 Hiram laget askefatene, ildskuffene og offerskålene. Dermed var han ferdig med alt det arbeidet han skulle gjøre for kong Salomo til Guds hus: 12 to søyler; to skåler på søylehodene øverst på søylene; to flettverksarbeider til å dekke de to skålene; 13 de fire hundre granateplene til de to flettverkene, to rader granatepler til hvert flettverk, til å dekke de to skålene på søylehodene; 14 de ti understellene og de ti kjelene på dem; 15 havet – det var bare ett – og de tolv oksene under det; 16 askefatene, ildskuffene og kjøttgaflene. Alle disse tingene som mesteren Hiram laget for kong Salomo til Herrens hus, var av skinnende bronse.

17 Det var på Jordan-sletten kongen lot dem støpe, i den faste leirjorden mellom Sukkot og Saretan. 18 Salomo laget en stor mengde av alle disse tingene. Ingen kunne si hvor mye bronsen veide.

19 Salomo fikk også laget alt det andre som skulle være i Guds hus: gullalteret og bordene som skuebrødene skulle ligge på; 20 lysestakene med lamper som skulle tennes på en bestemt måte – de stod foran det innerste rommet og var av fint gull; 21 blomstene, lampene og lysesaksene av gull, ja, av rent gull; 22 knivene, offerskålene, kannene og glopannene av fint gull. Inngangsdørene til huset, både de indre dørene, til Det aller helligste, og dørene inn til tempelhallen, var av gull.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.