Gå til forsiden

Andre Krønikebok

5

Paktkisten blir satt på plass

1 Nå var det fullført, alt arbeidet som Salomo hadde latt utføre på Herrens hus. Og han flyttet dit de tingene som hans far David hadde viet til Herren, både sølvet og gullet og alle karene. Han la det inn i skattkamrene i Guds hus. 2 Så kalte Salomo Israels eldste og alle stammehøvdingene, lederne for Israels-ættene, sammen til Jerusalem. De skulle føre Herrens paktkiste opp fra Davids-byen, det er Sion. 3 Og alle menn i Israel samlet seg hos kongen på festen i den sjuende måneden.

4 Da alle Israels eldste var kommet, tok levittene paktkisten 5 og bar den opp, og likeså møteteltet og alle de hellige kar som var i teltet. Det var levittprestene som bar dem. 6 Kong Salomo stod foran kisten sammen med hele Israels menighet som hadde samlet seg hos ham. De ofret småfe og storfe i slike mengder at ingen kunne telle eller regne dem. 7 Så bar prestene Herrens paktkiste inn og satte den der den skulle stå, i det innerste tempelrommet, i Det aller helligste, under kjerubenes vinger. 8 Kjerubene bredte sine vinger ut over det stedet hvor kisten stod, slik at de dekket både kisten og bærestengene. 9 Stengene var så lange at en kunne se endene av dem fra Det hellige foran det innerste rommet, men ikke utenfra. Der har den vært til denne dag. 10 I kisten fantes det ikke noe annet enn de to tavlene som Moses hadde lagt der ved Horeb, den gang Herren sluttet pakt med israelittene da de drog ut av Egypt.

11 Så gikk prestene ut av helligdommen. Alle prestene som var der, hadde helliget seg, uansett hvilket skift de hørte til. 12 Alle levittsangerne, både Asaf, Heman og Jedutun og deres sønner og brødre stod der på østsiden av alteret, kledd i lin, med cymbler, harper og lyrer, og sammen med dem hundre og tjue prester som blåste i trompeter. 13 Med ett stemte trompetblåserne og sangerne i, alle som én, til Herrens lov og pris. Til lyden av trompeter, cymbler og andre musikkinstrumenter priste de Herren fordi han er god, og hans miskunn varer evig. Da ble templet, Herrens hus, fylt av en sky. 14 Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for Herrens herlighet fylte templet.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.