Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Andre Krønikebok

8

Salomo fullfører sitt verk

1 Da de tjue årene var gått som Salomo brukte til å bygge Herrens hus og sitt eget slott, 2 bygde han opp igjen de byene som Hiram hadde gitt ham, og lot israelitter bosette seg der. 3 Så drog Salomo til Hamat-Soba og inntok byen. 4 Han bygde opp Tadmor i ødemarken og alle byene med lagerhus som han grunnla i Hamat. 5 Øvre Bet-Horon og Nedre Bet-Horon bygde han ut til befestede byer med murer, porter og bommer. 6 Ellers bygde Salomo Ba'alat og alle byene hvor han hadde lagerhus, de byene hvor han hadde vognene og hestene sine, og alt det andre han fikk lyst til å bygge, både i Jerusalem og på Libanon, i hele det riket han rådde over.

7 Alle som var igjen av hetittene, amorittene, perisittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke var av Israels ætt, 8 etterkommerne etter disse folkene, så mange som ennå var igjen i landet, fordi israelittene ikke hadde utryddet dem, gjorde Salomo til pliktarbeidere, og det har de vært til denne dag. 9 Men av israelittene satte han ingen til å gjøre trellearbeid; de var krigere, høvdinger, våpensveiner og høvedsmenn for stridsvognene og hestfolket. 10 Tallet på de arbeidsformennene kong Salomo hadde, var to hundre og femti. De hadde tilsyn med arbeidsfolkene.

11 Salomo førte faraos datter fra Davids-byen opp til det huset han hadde bygd for henne. Han sa: «Det skal ikke bo noen kvinne i huset til David, Israels konge. For det er hellig, siden Herrens paktkiste er kommet dit.»

12 Den gang ofret Salomo brennoffer til Herren på det alteret han hadde bygd for ham foran forhallen. 13 Hver dag ofret han så mye som Moses hadde påbudt, på sabbatsdagene og nymånedagene og ved de tre høytidene i året: de usyrede brøds høytid, ukefesten og løvhyttefesten. 14 Etter den forskrift hans far David hadde gitt, satte han prestene til å gjøre tjeneste i skift, levittene til å ta seg av sin oppgave, å lede lovsangen og hjelpe prestene, slik det krevdes dag for dag, og dørvokterne til å stå ved portene hver sin gang. For det hadde gudsmannen David påbudt. 15 De vek ikke av fra det som kongen hadde befalt om prestene og levittene, verken når det gjaldt skattkamrene eller noe annet.

16 Så var da hele Salomos verk fullført, fra den dagen grunnvollen til Herrens hus ble lagt, inntil det stod ferdig, hele templet.

17 På den tiden drog Salomo til Esjon-Geber og til Eilat, som ligger i Edom, nede ved havet. 18 Hiram sendte noen av sine menn til ham med skip og sjøvante folk. Sammen med Salomos menn drog de til Ofir, og der hentet de fire hundre og femti talenter gull, som de førte til kong Salomo.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.