Gå til forsiden

Første Mosebok

35

Jakob i Betel

1 Gud sa til Jakob: «Bryt opp, dra til Betel og slå deg ned der! Der skal du bygge et alter for Gud, som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau.» 2 Da sa Jakob til husfolket sitt og til alle dem som var med ham: «Få bort de fremmede guder som finnes hos dere, rens dere og skift klær! 3 Så skal vi bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, som hørte min bønn da jeg var i fare, og som var med meg på min ferd.» 4 Da lot de Jakob få alle de fremmede gudene de hadde hos seg, og ringene som de hadde i ørene. Og Jakob gravde det ned under den eika som står ved Sikem. 5 Så brøt de opp, og en redsel fra Gud kom over byene der omkring, så ingen forfulgte Jakobs sønner.

6 Jakob kom til Lus i Kanaan – nå heter stedet Betel – både han og alt folket som var med ham. 7 Der bygde han et alter og kalte stedet El-Betel, for der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. 8 Da døde Debora, Rebekkas fostermor, og hun ble gravlagt nedenfor Betel, under den store eika; den ble kalt Gråte-eika.

9 Gud åpenbarte seg enda en gang for Jakob, etter at han var kommet hjem fra Mesopotamia, og velsignet ham. 10 Gud sa til ham:

«Ditt navn er Jakob.

Men nå skal du ikke lenger hete Jakob;

Israel skal være ditt navn.»

Slik fikk han navnet Israel. 11 Så sa Gud til ham:

«Jeg er Gud Den Allmektige.

Vær fruktbar og bli tallrik!

Et folk, ja, mange folkeslag

skal stamme fra deg,

og konger skal ha sitt opphav i deg.

12 Det landet jeg har gitt

til Abraham og Isak,

det landet gir jeg deg

og ætten din etter deg.»

13 Så fór Gud opp fra ham, fra det stedet hvor han hadde talt med ham. 14 Jakob reiste en minnestein på dette stedet, en minnestøtte av stein. Han øste drikkoffer på den og helte olje over den. 15 Og Jakob kalte stedet hvor Gud hadde talt med ham, Betel.

Rakels død

16 Så brøt de opp fra Betel. Da de ennå hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. 17 Mens hun lå i harde fødselsveer, sa jordmoren til henne: «Frykt ikke! For også denne gangen får du en sønn.» 18 Med det samme hun utåndet – for det kostet henne livet – gav hun ham navnet Ben'oni. Men faren kalte ham Benjamin. 19 Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, det er Betlehem. 20 Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein, som står der den dag i dag.

21 Så brøt Israel opp igjen og slo opp sitt telt bortenfor Migdal-Eder. 22 Mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk av sted og lå med Bilha, sin fars medhustru. Og Israel fikk vite det.

Jakobs sønner. Isaks død

Jakob hadde nå tolv sønner. 23 Leas sønner var Ruben, Jakobs eldste sønn, Simeon, Levi, Juda, Jissakar og Sebulon. 24 Rakels sønner var Josef og Benjamin. 25 Sønnene til Bilha, Rakels trellkvinne, var Dan og Naftali. 26 Og sønnene til Silpa, Leas trellkvinne, var Gad og Asjer. Dette var de sønnene Jakob fikk i Mesopotamia.

27 Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kirjat-Arba – som nå heter Hebron – der Abraham og Isak hadde holdt til. 28 Isaks levetid ble 180 år. 29 Så drog Isak sitt siste åndedrag og døde. Han gikk til sine fedre, gammel og mett av dager. Hans sønner, Esau og Jakob, gravla ham.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.