Kors paskeOpplegg for KRLE til påske
EmailLærer? Send oss e-post her
Gå til forsiden

Jesaja

48

Fra nå av kunngjør jeg noe nytt

1 Hør dette, Jakobs ætt,

dere som bærer Israels navn

og er runnet av Judas kilde,

dere som sverger ved Herrens navn

og bekjenner Israels Gud,

men ikke i sannhet og rettferd!

2 De kaller seg etter den hellige stad

og støtter seg til Israels Gud.

Herren, Allhærs Gud, er hans navn.

3 Det som er hendt, har jeg kunngjort på forhånd,

det lød fra min munn, jeg forkynte det;

så grep jeg brått inn, og det skjedde.

4 Jeg visste at du er strid,

at din nakke har jernharde sener,

og din panne er som bronse.

5 Derfor kunngjorde jeg det på forhånd,

lot deg vite det før det hendte,

for at du ikke skulle si:

«Mitt gudebilde har laget det slik,

min gud av tre og metall har bestemt det.»

6 Du har hørt og sett det alt.

Må dere ikke innrømme det?

Fra nå av kunngjør jeg noe nytt,

skjulte ting som du ikke vet om.

7 Nå blir de skapt, ikke før i tiden.

Du har ikke hørt om dem før i dag,

for at du ikke skulle si:

«Jo, dette visste jeg.»

8 Du har verken hørt eller visst det før,

ditt øre var heller ikke åpent for det.


Jeg visste jo godt hvor troløs du er,

fra mors liv av ble du kalt en sviker.

9 For mitt navns skyld holder jeg harmen tilbake,

jeg legger bånd på meg for min æres skyld.

Derfor utrydder jeg deg ikke.

10 Jeg har renset deg, men ikke som sølv,

jeg har prøvd deg i lidelsens smelteovn.

11 For min egen skyld griper jeg nå inn,

ellers ville jeg bli vanæret!

Min ære gir jeg ikke til noen annen.

Kyros er sendt av Herren

12 Jakob, hør på meg,

Israel, du som jeg har kalt!

Jeg er den samme, jeg er den første,

jeg er også den siste.

13 Ja, min hånd la jordens grunnvoll,

min høyre hånd bredte himmelen ut.

Jeg kalte dem fram, og der stod de begge.


14 Kom sammen, alle, og hør!

Hvem av dere har forutsagt dette?

Han som Herren elsker,

skal fullføre hans vilje med Babel

og vise hans makt mot kaldeerne.

15 Det er jeg som har talt og kalt ham,

jeg har sendt ham og lar ferden lykkes.

16 Kom hit til meg og hør på dette:

Helt fra først av talte jeg åpent,

og så snart det hendte, var jeg der.

«Nå har Herren vår Gud

sendt meg og sin Ånd.»

Å, ville du høre på mine bud!

17 Så sier Herren, din forløser,

Israels Hellige:

Jeg er Herren, din Gud.

Jeg lærer deg det som gagner,

og fører deg på den vei du skal gå.

18 Å, ville du høre på mine bud!

Da skulle din fred bli som elven,

din rettferd som havets bølger.

19 Din ætt skulle bli så tallrik som sand,

dine etterkommere som sandkorn;

deres navn skulle ikke slettes ut

og aldri strykes ut hos meg.

Hjem fra Babylonia

20 Dra ut fra Babylon, bort fra Kaldea!

Forkynn det med jubel, rop det ut,

la det nå til jordens ende:

Herren har løst ut sin tjener Jakob.

21 Når han fører dem i ørkenen, tørster de ikke;

han lar vann risle fram av berget for dem,

han kløver fjellet, så vann strømmer ut.


22 De gudløse har ingen fred, sier Herren.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.