Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Salmane

5 

1 Til korleiaren. Med fløytespel. Ein salme av David.


2  Herre, høyr mine ord!

Lytt til mi klage!

3 Høyr mitt rop om hjelp,

min konge og min Gud,

for eg bed til deg.

4  Herre, om morgonen høyrer du mi røyst,

tidleg ber eg fram mitt offer og ventar.


5 Du er ein Gud som ikkje toler urett.

Ingen vonde får bu hos deg.

6 Dei hovmodige får ikkje stiga fram for dine auge.

Du hatar alle som gjer vondt,

7 du gjer ende på dei som talar løgn.

Herren avskyr drapsmenn og svikarar.


8 Men ved di store miskunn

kan eg gå inn i ditt hus.

Eg kastar meg ned i ærefrykt for deg,

vend mot ditt heilage tempel.

9  Herre, lei meg i di rettferd

så fienden ikkje når meg.

Gjer vegen din jamn for meg!


10 For det finst ikkje sanning i deira munn,

forderva er deira indre.

Strupen er ei open grav,

og tunga er glatt.

11 Gud, lat dei bøta for si skuld,

lat dei falla for sine eigne planar!

Driv dei bort og sprei dei,

syndene deira er mange.

For dei har trassa deg.


12 Men alle som søkjer tilflukt hos deg, skal gleda seg,

alltid skal dei jubla.

Du vernar dei. Dei frydar seg i deg,

dei som elskar ditt namn.

13 For du, Herre, velsignar den rettferdige,

du dekkjer han med nåde som skjold.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.