Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Друга книга Мойсея. Вихід

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Бог дає Мойсеєві Закона
24А до Мойсея Він сказав: Підіймися до ГОСПОДА ти, Аарон, Надав і Авігу та сімдесят старійшин Ізраїлю, і поклоніться на відстані.

Herren slutter pakt med Israel
24Gud sa til Moses: «Kom opp til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste! Mens dere ennå er langt borte, skal dere kaste dere ned og tilbe.
 2 Нехай наблизиться до ГОСПОДА лише один Мойсей. Інші хай не наближаються. Стосовно ж народу, то хай не підіймається до Мене
        .
 2 Bare Moses skal nærme seg Herren, de andre må ikke komme nær. Og folket skal ikke gå opp sammen med ham.»
   
 3 Мойсей повернувся і переказав народові всі ГОСПОДНІ слова і всі (Його) настанови. Вислухавши, весь народ одностайно промовив: Усе, про що говорив ГОСПОДЬ, ми виконаємо.  3 Moses kom og kunngjorde alle Herrens ord og forskrifter for folket. Da svarte de samstemmig: «Alt Herren har sagt, vil vi gjøre.»
 4 (Після цього) всі ГОСПОДНІ слова Мойсей записав. Уставши вранці, він спорудив під горою жертовник і (поставив) дванадцять кам’яних стовпів, відповідно до дванадцяти племен Ізраїлю.  4 Så skrev Moses ned alle ordene fra Herren.
        Neste morgen sto han tidlig opp og bygde et alter ved foten av fjellet og reiste tolv steinstøtter for Israels tolv stammer.
 5 Він доручив юнакам з Ізраїлевих нащадків принести жертви всепалення. Вони також закололи бичків, як мирні жертви для ГОСПОДА.  5 Han sendte ut noen unge israelitter for å bære fram brennoffer og slakte okser som fredsoffer for Herren.
 6 Мойсей узяв половину крові й налив у посудини, а другу половину крові вилив на жертовник.  6 Moses tok halvparten av blodet og helte det i skåler; den andre halvparten stenket han på alteret.
 7 (Після цього) він узяв Книгу Заповіту і уголос прочитав народу. Вони ж відповіли: Все, що сказав ГОСПОДЬ, виконаємо і будемо слухняні.  7 Så tok han paktsboken og leste den høyt for folket, og de sa: «Alt Herren har sagt, vil vi gjøre og adlyde.»
 8 Тоді Мойсей узяв кров, покропив людей і сказав: Це кров Заповіту, який ГОСПОДЬ уклав з вами згідно з усіма цими словами.
   
 8 Da tok Moses blodet, stenket det på folket og sa: «Se, dette er paktens blod, den pakten Herren har sluttet med dere på grunnlag av alle disse ordene.»
   
 9 Мойсей, Аарон, Надав і Авігу та сімдесят старійшин Ізраїлю піднялися вгору  9 Moses og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste gikk da opp
10 і побачили Бога Ізраїлю. Під Його ногами наче витвір зі сапфірового каменя, чистий, немов саме небо. 10 og fikk se Israels Gud. Under føttene hans var det som et gulv av safir, klart som himmelen selv.
11 Але Він не поклав Своєї руки на знатних із синів Ізраїля. Вони могли бачити Бога, а потім їли і пили.
   
11 Men mot Israels fremste menn løftet han ikke sin hånd. De skuet Gud, og de spiste og drakk.
12 І сказав ГОСПОДЬ Мойсеєві: Підіймися до Мене на гору і будь там. Я дам тобі кам’яні скрижалі зі Законом і Заповідями, які Я написав, щоб їх навчити.
Moses på Sinai-fjellet
12 Siden sa Herren til Moses: «Kom opp til meg på fjellet og bli der, så skal jeg gi deg steintavlene, loven og budene som jeg har skrevet ned for å veilede dem.»
13 Мойсей та його слуга Ісус встали. І Мойсей зійшов на Божу гору. 13 Da dro Moses av sted sammen med Josva, tjeneren sin. Og Moses gikk opp på Guds fjell.
14 А старійшинам він сказав: Очікуйте нас тут, доки не повернемося до вас. З вами (залишаються) Аарон та Хур. Якщо хтось матиме (якусь) справу, нехай звертається до них.
   
14 Til de eldste sa han: «Vent her på oss til vi kommer tilbake! Dere har Aron og Hur hos dere. Er det noen som har en sak, kan han gå til dem.»
15 Коли Мойсей піднявся на гору, її покрила хмара. 15 Så gikk Moses opp på fjellet, og skyen dekket fjellet.
16 ГОСПОДНЯ слава огорнула гору Сінай. Хмара вкривала її шість днів. А сьомого дня ГОСПОДЬ зі середини хмари покликав Мойсея. 16 Herrens herlighet hvilte over Sinai-fjellet, og skyen dekket det i seks dager. Den sjuende dagen ropte Herren på Moses fra skyen.
17 Вигляд ГОСПОДНЬОЇ слави в очах Ізраїлевих нащадків був наче всепоглинаюче полум’я на вершині гори. 17 Israelittene så Herrens herlighet som en fortærende ild på fjelltoppen.
18 Тож Мойсей увійшов у середину хмари і вступив на гору. Пробув Мойсей на горі сорок днів та сорок ночей. 18 Så gikk Moses inn i skyen og opp på fjellet. Og Moses ble på fjellet i førti dager og førti netter.
< Forrige kapittelNeste kapittel >