Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sálmmaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Sálbma 146
146Halleluja!
          Máinno Hearrá, mu siellu!
          
   
 2 Mun máinnun Hearrá nu guhká go ealán,
          mun lávllun Ipmilasan
          dan botta go ain lean eallimin.
          
   
 3 Allet dorvvas fámolaččaide,
          olbmuide geat eai sáhte veahkehit.
          
   
 4 Sii rohttejit heakkaset,
          sii šaddet fas muoldan,
          dalle sin áigumušat nohket.
          
   
 5 Lihkolaš dat gean veahkki lea Jakoba Ipmil,
          lihkolaš dat gii dorvvasta Hearrái, Ipmilasas.
          
   
 6 Hearrá dagai almmi ja eatnama
          ja meara ja buot mii dain lea.
          Hearrá lea oskkáldas agálaš áigái.
          
   
 7 Hearrá doaimmaha vuoigatvuođa
          dulbmojuvvon olbmuide,
          son addá láibbi daidda geat nelgot,
          son čoavdá daid geat leat čadnojuvvon.
          
   
 8 Hearrá rabasta čalmmehemiid čalmmiid,
          son čuoččáldahttá daid
          geat leat hearddohuvvan.
          Hearrá ráhkista vuoigatlaš olbmuid,
          
   
 9 son várjala vierrásiid
          ja doarju leaskkaid ja oarbásiid,
          muhto ipmilmeahttumiid geainnu
          son dahká mohkkájin.
          
   
10 Hearrá lea gonagas agálaš áigái.
          Son lea du Ipmil, Sion, buolvvas bulvii.
          Halleluja!
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juli 2022

Dagens bibelord

Matteus 7,21–29

Les i nettbibelen

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. ... Vis hele teksten

21Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje tala profetord i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort mange mektige gjerningar i ditt namn?’ 23Då skal eg seia det beint ut: ‘Eg har aldri kjent dykk. Gå bort frå meg, de som gjer urett!’ 24Den som høyrer desse orda mine og gjer det dei seier, liknar ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Men det fall ikkje, for det var tufta på fjell. 26Men den som høyrer desse orda mine og ikkje gjer det dei seier, liknar ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27Regnet silte, elvane fløymde, og vindane bles og slo mot huset. Då fall det, og fallet var stort.» 28Då Jesus hadde fullført denne talen, var folket fulle av undring over læra hans. 29For han lærte dei med myndig tale og ikkje som deira skriftlærde.