Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Tobit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Reisen forberedes
5Da svarte Tobias sin far Tobit: «Far, jeg vil gjøre alt det du har pålagt meg.  2 Men hvordan skal jeg få pengene av Gabael når han ikke kjenner meg, og jeg ikke kjenner ham? Hva slags tegn skal jeg gi ham for at han skal skjønne hvem jeg er og få tiltro til meg og gi meg pengene? Dessuten vet jeg ikke hvilken vei jeg skal reise for å komme til Media.»  3 Tobit svarte: «Vi skrev begge under på gjeldsbrevet som var skrevet to ganger på samme blad. Jeg delte det i to, og vi beholdt en del hver. Den ene delen ble lagt sammen med pengene. Tenk at det allerede er tjue år siden jeg gav pengene til forvaring! Nå, Tobias, må du finne en du kan stole på som kan reise sammen med deg. Vi skal gi ham lønn når du kommer tilbake. Men hent nå pengene hos Gabael.»
   

Tobias møter engelen Rafael
 4 Så drog Tobias av sted for å finne noen som var villig til å reise sammen med ham til Media, og som kjente veien dit. Plutselig stod han ansikt til ansikt med engelen Rafael, men han visste ikke at han hadde møtt en Guds engel.  5 Tobias sa til ham: «Hvor kommer du fra, unge mann?» Han svarte: «Jeg er en israelitt som du. Jeg er kommet hit for å finne arbeid.» «Kjenner du veien til Media?» spurte Tobias.  6 Engelen svarte: «Ja, det gjør jeg. Jeg har vært der ofte og kjenner godt alle veiene dit. På mine mange reiser til Media pleide jeg å ta inn hos vår frende Gabael. Han bor i Rages i Media. Det er to hele dagsreiser fra Ekbatana til Rages. Rages ligger oppe i fjellene, Ekbatana ute på sletten.»  7 Tobias sa til ham: «Vent et øyeblikk på meg, unge mann, mens jeg går og gir beskjed til min far. Jeg trenger deg som reisefølge og skal gi deg lønn for reisen.»  8 «Jeg skal vente,» svarte Rafael, «men ikke for lenge.»  9 Tobias gikk hjem og fortalte sin far det som hadde hendt. Han sa: «Jeg har funnet en av våre brødre, en israelitt.» Da sa faren: «Kall ham til meg så jeg kan få nøyaktig greie på hvilken familie og hvilken stamme han kommer fra, og få visshet om at han vil være en pålitelig følgesvenn for deg, sønnen min.»
   

Tobit møter engelen Rafael
10 Tobias gikk da ut og ropte på ham: «Unge mann,» sa han, «min far ønsker å se deg.» Rafael gikk inn i huset. Tobit hilste først, og Rafael svarte: «Hell og lykke være med deg!» «Har jeg lenger noe å være lykkelig for?» spurte Tobit. «Jeg er blind, jeg ser ikke lenger himmelens lys. Jeg sitter i mørket lik de døde som ikke ser lyset. Jeg er levende død. Jeg hører mennesker snakke, men ser dem ikke.» Rafael sa: «Vær ved godt mot! Gud vil snart la deg bli frisk. Vær ved godt mot!» Tobit svarte: «Tobias, sønnen min, ønsker å reise til Media. Kunne du reise sammen med ham og vise veien? Jeg skal selvfølgelig gi deg betaling, bror.» «Jeg er villig til å dra med ham,» svarte Rafael. «Jeg har ofte vært i Media og reist over fjellene og slettene i landet. Jeg kjenner alle veiene dit.» 11 Tobit sa: «Bror, si meg, hvem er du i slekt med, og hvilken stamme kommer du fra?» 12 «Hvorfor bryr du deg om min stamme?» spurte Rafael. Tobit svarte: «Jeg ville gjerne få vite sikkert hvem du er sønn til, og hva du heter.» 13 Engelen svarte: «Jeg er Asarja, sønn av den store Ananias, en av dine slektninger.» 14 Tobit sa da til ham: «Vær hilset og velkommen! Vær ikke sint på meg, bror, fordi jeg ville vite navnet på familien din. Det viser seg jo at du er en bror, av god og edel slekt. Jeg kjenner Ananias og Jonatan, de to sønnene til den store Seme’is. De pleide å reise til Jerusalem sammen med meg for å tilbe. De har aldri veket av fra den rette vei. Dine brødre er gode menn; du er av edel rot. Vær velkommen! Mynt">15 Jeg skal gi deg en drakme i lønn om dagen,» la han til, «og dessuten skal du få dekket hva du måtte få av utgifter på reisen, på samme måte som sønnen min. Hvis du drar av sted sammen med Tobias, 16 skal jeg gi deg tillegg i lønnen.» Rafael svarte: «Jeg skal dra sammen med ham. Vær ikke redd! Verken på fremveien eller på tilbakeveien skal det hende oss noe, for veiene er trygge.» 17 «Gud velsigne deg, bror!» sa Tobit. Så kalte han på sønnen og sa til ham: «Ta det du trenger til reisen og dra av gårde sammen med din bror. Måtte Gud i himmelen bevare dere på ferden og føre dere tilbake til meg i god behold! Måtte hans engel reise sammen med dere og verne dere, min sønn!»
   

Avskjeden
Tobias kysset sin far og sin mor før han drog, og Tobit ønsket ham god reise.
   
18 Da begynte hans mor å gråte. Hun sa til Tobit: «Hvorfor lar du barnet mitt dra av sted? Er han ikke vår støttestav så lenge han går inn og ut her i huset? 19 Hva gjør det om vi ikke får pengene våre igjen? La dem gå tapt hvis vi bare får beholde sønnen vår. 20 Vi klarer oss med det Herren har gitt oss å leve av.» 21 Han svarte henne: «Vær ikke bekymret! Sønnen vår skal komme tilbake til oss og være i like god behold som han er nå når han drar av sted. Det skal du få se med dine egne øyne den dagen han vender uskadd tilbake til deg. Så vær ikke bekymret! Vær ikke redd for hvordan det går med de to, kjære kone. 22 En god engel følger ham på ferden. Han får en fin reise og vender trygt tilbake.»
< Forrige kapittelNeste kapittel >

19. mai 2022

Dagens bibelord

Daniel 9,17–19

Les i nettbibelen

17Hør nå, vår Gud! Din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. ... Vis hele teksten

17Hør nå, vår Gud! Din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. 18Min Gud, vend øret hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde, det er i tillit til din store barmhjertighet. 19Hør, Herre! Tilgi, Herre! Lytt og grip inn, drøy ikke – for din egen skyld, min Gud! For ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt.»