Andre bibler

Bibelen - 1930 og 1978 oversettelsen

Bibeloversettelsene fra 1930/36 og 1978