Bibelen Ei vandring gjennom den store forteljinga

Ei vandring gjennom den store forteljinga

Norsk - nynorsk
199,-
Member club:
174,-
More than 200 in stock
ISBN/varenummer: 9788254108499
Utgivelsesår: 2012
Språk: Norsk - nynorsk

Boka inneheld eit breitt utval av bibeltekstar i ulike sjangrar både frå Det gamle og Det nye testamentet, men hovudvekta ligg på forteljingsstoffet. Bibeltekstane er illustrerte med moderne, fargerike teikningar som er laga spesielt for denne boka og skapar merksemd og interesse om viktige delar av teksten.

I tilknytning til teksten er det sett inn farga tekstboksar om viktige personar og hendingar. Slik blir hovudlinene i bibelhistoria tydelege for lesaren.

Boka byggjer opp under formidlinga i Bibelselskapets kursopplegg Vandring gjennom Bibelen for barn for 5. klasse. Ho er tilpassa læreplanen for KRLE-faget i skulen og inneheld alle tekstane i Planen for trusopplæring i Den norske kyrkja.

Detaljer:

Language Norsk - nynorsk
ISBN 9788254108499
Number of pages 348
Binding Innbundet
Dimensions 220x220 mm
Release date 2012