Det gamle testamentet

Det gamle testamentet er den første delen av den kristne bibelen og svarer til den jødiske TaNaK. Det gamle testamentet består av 39 bøker og er delt i tre deler: Loven, Profetene og Skriftene.