Det gamle testamentet

Det gamle testamentet er den første delen av den kristne bibelen og svarer til den jødiske TaNaK. Det gamle testamentet består av 39 bøker og er delt i tre deler: Loven, Profetene og Skriftene.

Hopp rett til


Overblikk: Første Mosebok 1-11

Se oversiktsvideoen vår om Første Mosebok 1-11 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Første Mosebok skaper Gud en god verden og gir menneskene oppdraget å herske over den, men så gir de etter for ondskapen og ødelegger alt.

Overblikk: Første Mosebok 12-50

Se oversiktsvideoen vår om Første Mosebok 12-50 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Første Mosebok lover Gud å velsigne de opprørske menneskene gjennom familien til Abraham, selv om de er dumme og stadig gjør feil.