Loven

Les Bibelen er en serie med forklarende film til hver bok i Bibelen. Her finner du videoene for det det gamle Israel kalte Torahen og som vi kaller Loven.

Se filmene i Les Bibelen-serien


Overblikk: Første Mosebok 1-11

Se oversiktsvideoen om Første Mosebok 1-11 som forklarer den litterære oppbygningen og gjennomgående tema i boka. I Første Mosebok skaper Gud en god verden og gir menneskene oppdraget å herske over den, men så gir de etter for ondskapen og ødelegger alt.

Overblikk: Første Mosebok 12-50

Se oversiktsvideoen vår om Første Mosebok 12-50 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Første Mosebok lover Gud å velsigne de opprørske menneskene gjennom familien til Abraham, selv om de er dumme og stadig gjør feil.

Overblikk: Andre Mosebok 1-18

Se oversiktsvideoen vår om Andre Mosebok 1-18 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Andre Mosebok redder Gud israelittene fra slaveriet i Egypt og står opp mot Faraos ondskap og urettferdighet.

Overblikk: Andre Mosebok 19-40

Se oversiktsvideoen vår om Andre Mosebok 19-40 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Andre Mosebok inviterer Gud israelittene inn i et paktfellesskap og kommer for å bo blant dem i telthelligdommen, men Israel gjør opprør og ødelegger relasjonen til Gud.

Overblikk: Tredje Mosebok

Se oversiktsvideoen vår om Tredje Mosebok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Tredje Mosebok innbyr den hellige Gud Israelsfolket til å leve nær ham gjennom en rekke ritualer og hellige institusjoner, til tross for at de stadig synder.

Overblikk: Fjerde Mosebok

Se oversiktsvideoen vår om Fjerde Mosebok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Fjerde Mosebok reiser Israelsfolket gjennom ødemarken på vei til det landet som ble lovet til Abraham. Gud møter de stadige opprørene deres med rettferdighet og nåde.

Overblikk: Femte Mosebok

Se oversiktsvideoen vår om Femte Mosebok som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Femte Mosebok gir Moses sine siste visdomsord og advarsler før israelittene går inn i landet som var lovet dem. Han oppfordrer dem til å være trofaste mot Gud.

Mer i BibleProject: