Evangeliene

Les Bibelen er en serie med forklarende film til hver bok i Bibelen. Her finner du videoene for evangeliene, Apostlenes gjerninger og en oversiktsvideo over hele Det nye testamentet.

Se filmene i Les Bibelen-serien


Overblikk: Det nye testamentet

Se oversiktsvideoen vår om Det nye testamentet. Videoen forklarer den litterære oppbygningen i hele Det nye testamentet og viser hvordan disse bøkene fører historien fra de hebraiske skriftene videre.

Overblikk: Matteus 1–13 (Del 1 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Matteus 1-13 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Matteusevangeliet kommer Jesus med Guds himmelrike til jorda, og gjennom sin død og oppstandelse inviterer han disiplene sine til å leve på en ny måte.

Overblikk: Matteus 14–28 (Del 2 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Matteus 14-28 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Matteusevangeliet kommer Jesus med Guds himmelrike til jorda, og gjennom sin død og oppstandelse inviterer han disiplene sine til å leve på en ny måte.

Overblikk: Markus

Se oversiktsvideoen vår om Markus som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Markusevangeliet viser at Jesus er Israels Messias, som gjennom sin lidelse, død og oppstandelse kommer med Guds rike.

Overblikk: Lukas 1-9

Se oversiktsvideoen vår om Lukas 1-9 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Lukasevangeliet når historien om pakten mellom Gud og Israel sitt klimaks gjennom Jesus, og han kunngjør de gode nyhetene om Guds rike til både fattige og rike.

Overblikk: Lukas 10-24

Se oversiktsvideoen vår om Lukas 10-24 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Lukasevangeliet når historien om pakten mellom Gud og Israel sitt klimaks gjennom Jesus, og han kunngjør de gode nyhetene om Guds rike til både fattige og rike.

Overblikk: Johannes 1-12 (Del 1 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Johannes 1-12 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Johannesevangeliet blir Jesus menneske ved at Israels Gud, skaperen, blir født i kjøtt og blod for å dele sin kjærlighet og evig liv med verden.

Overblikk: Johannes 13-21 (Del 2 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Johannes 13-21 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. . I Johannesevangeliet blir Jesus menneske ved at Israels Gud, skaperen, blir født i kjøtt og blod for å gi sin kjærlighet og evig liv med verden.

Overblikk: Apostlenes gjerninger 1-12 (Del 1 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Apostlenes gjerninger 1-12 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Apostlenes gjerninger sender Jesus Den hellige ånd for å sette disiplene sine i stand til å gå ut med de gode nyhetene om riket hans til alle folkeslag i verden.

Overblikk: Apostlenes gjerninger 13-28 (Del 2 av 2)

Se oversiktsvideoen vår om Apostlenes gjerninger 13-28 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Apostlenes gjerninger sender Jesus Den hellige ånd for å sette disiplene sine i stand til å gå ut med de gode nyhetene om riket hans til alle folkeslag i verden.

Mer i BibleProject: