Temafilmer

Det er mange tema fra Bibelen å fordype seg i. Hva betyr ulike ord og utrykk fra Bibelen for oss i dag? Hva menes og hvorfor går de igjen gjennom hele Bibelen? Her er et knippe temafilmer fra BibleProject.

Himmel og jord

Hva lærer Bibelen oss egentlig om himmelen? Og hva er himmelens forhold til jorda? I denne filmen skal vi utforske det overraskende bibelske budskapet - at himmel og jord egentlig skulle overlappe, og hvordan oppdraget til Jesus er å føre dem sammen en gang for alle.


Paktene

Bibelen snakker hovedsakelig om Guds forhold til menneskeheten som et partnerskap. Denne filmen om paktene viser hvordan Gud inngikk formelle partnerskap med ulike mennesker for å redde verden gjennom Jesus, den endelige paktspartneren.


Evangeliet om kongeriket

Jesus kom med Guds styre til verden på en opp-ned-måte, noe som er de beste nyhetene du kunne håpe på. I denne filmen følger vi opphavet til ordet "evangelium" og hvordan fortellinga i Det gamle testamentet blir knyttet sammen med fortellinga om Jesus og at han varsler at Guds rike kommer.


Ofring og soning

Gud er på oppdrag for å fjerne ondskap fra sin gode verden, sammen med alle de destruktive effektene av den. Men, han vil gjøre det på en måte som ikke innebærer å fjerne menneskene. I denne filmen om offer og soning følger vi temaet om at Gud "dekker over" menneskenes ondskap gjennom dyreoffer som til syvende og siste peker mot Jesus og hans død og oppstandelse


Hellige ånd

I denne filmen utforsker vi den opprinnelige betydningen til det bibelske begrepet "ånd" og hva det vil si at Guds ånd selv er til stede i alt det skapte. Til slutt ble Den hellige ånd åpenbart gjennom Jesus og sent ut til livene til de som følger ham for gjøre alle ting nye.


Guds bilde

Denne filmen om Guds bilde følger tanken om at mennesket råder sammen med Gud, og har fått i oppdrag å utvikle verden og dens ressurser og føre den ut i ukjent terreng. Hvordan har dette oppdraget blitt ødelagt av vår selvopptatthet og ondskap, og hvordan åpnet Jesus opp en ny måte å være menneske på gjennom sitt liv, død og oppstandelse?


Messias

I denne filmen om Messias utforsker vi det mystiske løftet på tredje side av Bibelen, at en frelser en dag skal komme og stå i mot ondskap og redde menneskeheten. Vi følger dette temaet gjennom Abrahams familie, Davids Messias-slekt og helt til Jesus som overvant ondskapen ved å la den overvinne ham.

Nedlastbare ressurser