Visdomsserien

Ordspråkene, Forkynneren og Job er tre ulike bøker som likevel hører sammen. Hver for seg tar de opp ulike perspektiver på lidelse og meningen med livet. Hvordan ble disse bøkene med i Bibelen? Se og lær mer om hvordan bøkene utfyller hverandre.

Hopp rett til

Ordspråkene

Ordspråkene er oppsamlet visdom fra generasjoner av mennesker som har fått innsikt fra Gud. Den fremmer et rett liv og "gudsfrykt", slik at du virkelig kan få erfare det gode livet. Ordspråkene er en av tre bøker som utforsker bibelens visdom som tema.

Forkynneren

I Forkynneren hører vi "lærerens" skeptiske stemme. Han ser at å leve etter Ordspråkene ikke alltid gir gode resultat. Noen ganger er livet hardt og passer ikke inn i fine rammer. Hvordan kan du leve i denne spenningen og fortsatt søke visdom? Forkynneren er den andre visdomsboka i Bibelen.

Job

Hvordan stoler du på Gud, selv når livet er urettferdig og du lider uten grunn? Jobs fortelling inviterer oss til å undre oss over hva det vil si at Gud styrer verden med visdom, og hvordan denne sannheten kan gi ro i mørke tider. Job er den siste av de tre visdomsbøkene i Bibelen.

Flere serier fra BibleProject: