Kristi himmelfartsdag

Bibelen sier at Jesus viste seg for disiplene i 40 dager etter oppstandelsen, før han ble tatt opp til himmelen. Kristi himmelfartsdag feires derfor alltid på torsdagen i den sjette uken etter påske. I 2023 faller denne dagen på den 18. mai.

Himmelmotiv med sollys som bryter gjennom skyene.

Les om Kristi himmelfart i Bibelen

Lukas 24,46–53

Les i nettbibelen.

46og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48Dere er vitner om dette. 49Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» 50Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Forstå Kristi himmelfart med film

BibleProject: Lukasevangeliet 24

Denne videoen avslutter det episke portrettet Lukas tegner av Jesus fra Nasaret. Disiplene oppdager den tomme graven, og hele deres verden blir snudd opp ned da de møter Jesus etter at han har stått opp. Lukas viser hvordan hele oppdraget til Jesus med å forkynne Guds rike når sitt høydepunkt, og han forbereder fortsettelsen i andre del av verket, Apostlenes gjerninger.

Bøker til Kristi himmelfart