Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag kommer førti dager etter påsken. I tiden mellom påske og himmelfarten viser Jesus seg for disiplene, spiser sammen med dem og sender dem ut i verden. Kristi himmelfart markerer avslutningen av Jesu liv på jorden, og starten på kirkens misjonsoppdrag.

Himmelmotiv med sollys som bryter gjennom skyene.

Bibeltekst

Lukas 24,44-53

Les i nettbibelen.

44Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» 45Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48Dere er vitner om dette. 49Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» 50Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. 51Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. 53Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.

Relevante bøker fra nettbutikken