Fra Himmelfart til Pinse

Jesus er både den allmektige Herre og vår øversteprest som ber for oss i himmelen. Det er et seiersbudskap og et trøstebudskap. Denne leseplanen tar deg med inn i noen aktuelle tekster og avslutter med oppfyllelsen av løftet om Den hellige Ånd.

Banner som leser "Fra Himmelfart til Pinse" og "6 dager"

Vi har en bror ved Guds side

Tekster å grunne på fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag

Det som skjedde Kristi himmelfartsdag er så viktig at det beskrives i to sentrale ledd i trosbekjennelsen: «… for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, …».

Jesus er både den allmektige Herre og vår øversteprest som ber for oss i himmelen. Det er et seiersbudskap og et trøstebudskap. Denne leseplanen tar deg med inn i noen aktuelle tekster og avslutter med oppfyllelsen av løftet om Den hellige Ånd.

Dag 1: Apostlenes gjerninger 1,1–11

Dag 2: Salme 110, 1-4

Dag 3: Filipperbrevet 2,6–11

Dag 4: Efeserbrevet 1,17–22

Dag 5: Hebreerbrevet 7,21–28

Dag 6: Apostlenes gjerninger 2,1–11


Denne leseplanen er skrevet av prest, bibelskolelærer og forfatter Egil Sjaastad.