Kain og Abel

Historien om Kain og Abel er en av de mest kjente historiene i Det gamle testamentet. Som mange andre av de mest berømte fortellingene er også denne overraskende kort.

Hele fortellingen står i 1. Mosebok kapittel 4 og handler om så menneskelige følelser som sjalusi og sinne.

Kain og Abel var Adams og Evas barn, og var altså brødre. De var født utenfor Paradiset. Kain dyrket jorden og var bonde, mens Abel var sauegjeter.

Det første drapet

En dag ofret de begge to til Gud. Kain ofret korn og Abel ofret kjøtt. Men Gud tok bare imot Abels offer. Derfor ble Kain rasende. Gud snakket med ham og sa at han skulle forsøke å bestemme over synden som prøvde å få taket på ham. Men Kain hørte ikke etter og en dag overfalt og drepte han sin bror, Abel. Dette er det første drapet i Bibelen og til og med det første dødsfallet. Ifølge Bibelen er det dermed også det første dødsfallet i verdenshistorien.

Flyktning med et merke

Gud gjorde Kain til en fredløs flyktning, men Kain sa at han ikke kunne bære en straff så stor at han både ble fremmed overfor Gud og mennesker. Da satte Gud et merke på ham. Det innebar at hvis noen slo Kain i hjel ville Gud hevne drapet sju ganger. Gud gikk med andre ord god for Kain.

Det er herfra vi har uttrykket «Kains-merke», et merke som viser både til brodermorderen og til et menneske med Guds spesielle beskyttelse.

Hvor fikk Kain sin kone fra?

Kain fikk en kone i fremmed land. Det har ofte fått folk til å undre seg. Hvis Adam og Eva og deres to sønner var de eneste menneskene i verden, hvor fikk da Kain en kone fra? I bibelhistorien får vi ikke svar på dette. Spørsmålet blir ikke en gang stilt.

En forklaring kan være at Bibelen, og ikke minst det vi kaller for «urhistorien», ikke vil fortelle en logisk sammenhengende historie. Den vil fortelle hvordan verden ble til, hva det vil si å være et menneske og hvorfor verden ser ut slik den gjør, blant annet hvordan det kom mennesker på hele jorden. Ifølge 1. Mosebok skjedde det da Kain fikk kone og barn.