Prosjektdeltakere - Bibel 2011

Mer enn førti personer med ulik bakgrunn står bak teksten du finner i Bibel 2011. Teologer og språkeksperter har samarbeidet med Norges fremste skjønnlitterære forfattere. Resultatet er en bibeloversettelse av høy kvalitet, både etter grunnskråklige og målspråklige mål.

Gunnleik Seierstad – generalsekretær fram til 2005

Stein Mydske – generalsekretær fra 2005 til 2011

Det unike med denne oversettelsen er at noen landets beste fagfolk har oversatt den fra gresk og hebraisk og at noen av landets beste skjønnlitterære forfattere har vært med på å gi den en god norsk språkform. Jeg tror ikke noe slikt har vært gjort før, i alle fall ikke på samme måte.

Turid Barth Pettersen -

Prosjektledelse

Turid Barth Pettersen – prosjektansvarlig/stilist og språkkonsulent bm

Hans-Olav Mørk – prosjektleder/primæroversetter og stilist bm/nn

Gunnar Johnstad – teologisk hovedkonsulent

Ingvild Ellingsen – prosjektsekretær

De faglige rollene i et oversetterteam:

Primæroversetter: ekspert på de bibelske kildetekstene.

Kildespråkskonsulent: tilsvarende.

Stilist: skjønnlitterær forfatter på bokmål, nynorsk eller begge deler.

Språkkonsulent: filolog med kompetanse i rettskriving på begge målformer.

Det nye testamentet

Hans Kvalbein – leder av OU/teologisk konsulent

Bjørn Helge Sandvei – primæroversetter

Harald Tveit – primæroversetter

Reidar Aasgaard – primæroversetter

Hans Johan Sagrusten – primæroversetter

Astri Ramsfjell – språkkonsulent bm/nn

Sylfest Lomheim –språkkonsulent bm/nn

Hanne Ørstavik – stilist bm

Paal-Helge Haugen – stilist nn

Edvard Hoem – stilist nn, enkeltoppdrag

Håvard Rem – stilist bm, enkeltoppdrag

Ruth Vatvedt Fjeld – språkkonsulent bm, enkeltoppdrag

Forkortelser

bm = bokmål

nn = nynorsk

OU = oversettelsesutvalg

Det gamle testamentet

Kåre Berge – leder av OU

Anders Aschim – primæroversetter/teologisk konsulent

Elisabeth Eriksen Levy – primæroversetter/teologisk konsulent/fotnoteredaktør

Ingvar Fløysvik – primæroversetter/teologisk konsulent/fotnoteredaktør

Kristin Joachimsen – primæroversetter/teologisk konsulent

Rannfrid Thelle –primæroversetter/teologisk konsulent/fotnoteredaktør

Torleif Elgvin – primæroversetter/teologisk konsulent

Magnar Kartveit – primæroversetter/teologisk konsulent

Bjørn Olav Grüner Kvam – primæroversetter/teologisk konsulent/fotnoteredaktør

Gunnar Haaland – primæroversetter

Gunnar Magnus Eidsvåg – primæroversetter/fotnoteredaktør

Terje Stordalen – primæroversetter

Tormod Tobiassen – primæroversetter

Andrew Wergeland – primæroversetter

Karl William Weyde – teologisk konsulent

Knud Jeppesen – teologisk konsulent

Sverre Bøe – teologisk konsulent

Henrik Ødegaard – liturgisk konsulent

Ragnhild Marie Bjelland – liturgisk konsulent

Håvard Rem – stilist bm

Inger Elisabeth Hansen – stilist bm

Jan Erik Rekdal – stilist bm

Karl Ove Knausgård – stilist bm

Oskar Stein Bjørlykke – stilist bm/nn

Inger Bråtveit – stilist nn

Jan Ove Ulstein – stilist nn

Jon Fosse – stilist nn

Jørgen Norheim – stilist nn

Odveig Klyve – stilist nn

Marta Høyland Lavik – fotnoteredaktør

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen – språkkonsulent nn, enkeltoppdrag

Kjell Lars Berge – språkkonsulent bm, enkeltoppdrag

Å få mulighet til å arbeide med en slik tekst fra grunnen av, sammen med mennesker som hadde brukt livet sitt til å studere den og dens språk, og i ordets beste mening var eksperter, føltes som et enormt privilegium.

Karl Ove Knausgård -

Språkkonsulenter i sluttredaksjonell fase

Christine Amadou – stilist og språkkonsulent bm

Jostein Stokkeland – språkvasker/korrekturleser nn

Målfrid Norum – språkvasker/korrekturleser bm

Hovedkonsulenter noteapparat og oppslagsdel

Eirin Hoel Hauge – bm

Ingvar Fløysvik – nn


Les mer om Bibel 2011 her: