25. juli 2024

Dagens bibelord

Efeserne 4,24-32

Les i nettbibelen

24 Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. 25 Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer. 26 Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned... Vis hele teksten

24 Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. 25 Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer. 26 Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 27 Gi ikke djevelen rom. 28 Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine [egne] hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. 29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 30 Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. 31 Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Dagens bibelord

Efesarane 4,24-32

Les i nettbibelen

24 Kled dykk i det nye mennesket, som er skapt etter Guds bilete til eit liv i rettferd og heilagdom i samsvar med sanninga. 25 Legg difor av løgna og snakk sant med kvarandre! For vi er lemer som høyrer kvarandre til. 26 Blir de harme, så... Vis hele teksten

24 Kled dykk i det nye mennesket, som er skapt etter Guds bilete til eit liv i rettferd og heilagdom i samsvar med sanninga. 25 Legg difor av løgna og snakk sant med kvarandre! For vi er lemer som høyrer kvarandre til. 26 Blir de harme, så synd ikkje, og lat ikkje sola gå ned over vreiden dykkar! 27 Gjev ikkje djevelen rom! 28 Den som stal, skal ikkje lenger stela, men arbeida og gjera noko nyttig med sine [eigne] hender, så han kan ha noko å gje til dei som treng det. 29 Lat ikkje eit einaste ròte ord koma frå dykkar munn! Sei berre det som godt er, og som tener til oppbygging der det trengst, så det kan bli til velsigning for dei som høyrer på. 30 Gjer ikkje Guds heilage Ande sorg, for Anden er seglet de ber til den dagen de skal friast ut. 31 Ver ikkje harde, hissige og sinte, og hald opp med skrål og spott og all annan vondskap. 32 Ver gode mot kvarandre, vis medkjensle og tilgjev kvarandre, liksom Gud har tilgjeve dykk i Kristus.

Dagens bibelord

Efesos 4,24-32

Les i nettbibelen

24 ja gárvodit ođđa olbmo mii lea sivdniduvvon Ipmila gova láhkásažžan, ja eallit vuoigatlaš ja duohta eallima bassivuođas. 25 Dan dihte hilgot giellása ja sárdnot duođa guhtet guoibmáseattet, miihan leat guhtet guimmiideamet lahtut. 26 Jos... Vis hele teksten

24 ja gárvodit ođđa olbmo mii lea sivdniduvvon Ipmila gova láhkásažžan, ja eallit vuoigatlaš ja duohta eallima bassivuođas. 25 Dan dihte hilgot giellása ja sárdnot duođa guhtet guoibmáseattet, miihan leat guhtet guimmiideamet lahtut. 26 Jos moaráhuvvabehtet, de allet suddut. Allet divtte beaivváža luoitádit din moari badjel. 27 Allet atte saji beargalahkii. 28 Suola ii oaččo šat suoládit, muhto galgá bargat ja dahkat juoga buriid gieđaidisguin, vai sus lea maid addit daidda geat leat dárbašis. 29 Allet divtte guohca ságaid boahtit njálmmisteattet, muhto sárdnot dakkára mii lea ávkkálaš, mii duddjo buori ja lea dárbbašlaš, vai dat lea buressivdnádussan daidda geat gullet. 30 Allet moraštahte Ipmila Bassi Vuoiŋŋa gean dii lehpet ožžon seailan lonástusa beaivvi várás. 31 Hilgot buotlágan bahčavuođa, suhtu, vaši, riidaleami ja bilkideami, buot bahávuođa. 32 Lehket baicce gaskaneattet ustitlaččat ja váibmoláđđásat ja addet ándagassii guhtet guimmiidasadet, nugo Ipmil lea addán didjiide ándagassii Kristusa dihte.

Gi en bibelgave

Gi en bibelgave

Behovet for bibler er stort i verden, og sammen kan vi hjelpe.

Gi en gave
BibleProject-logo

Forstå Bibelen med film

BibleProject er filmer for å forstå Bibelen bedre. Takket være givere i Norge er dette gratis ressurser som alle kan ta i bruk.

Se filmene
Om Bibelselskapet

Om Bibelselskapet

Bibelselskapets formål er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår er Bibelen i bruk, og vi motiveres av oppfyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 28,19-20.

Om oss

Verbum forlag

Verbum er Bibelselskapets forlag. Vi gir ut Bibelen, bøker om å forstå og leve med den, og bøker om kristen livstolkning og tro.

Mer om Verbum