Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Herren tar Israel til nåde igjen
54Rop av glede, du ufruktbare,
        du som ikke fødte!
        Bryt ut i jubel og fryd deg,
        du som aldri hadde fødselsveer!
        Den forlatte kvinne skal få flere barn
        enn hun som har mann, sier Herren.
   
 2 Gjør plassen større for ditt telt,
        spenn ut dine teltduker, spar ikke på dem,
        gjør snorene lange, slå pluggene fast!
   
 3 For du skal bre deg ut til høyre og til venstre.
        Din ætt skal drive ut folkeslag
        og bosette seg i byer som lå øde.
   
 4 Vær ikke redd, du blir ikke til skamme.
        Vær ikke skamfull, du blir ikke vanæret.
        Nå kan du glemme din ungdoms skam,
        og ikke mer minnes din enkestands vanære.
   
 5 For han som skapte deg, er din ektemann,
        Herren, Allhærs Gud, er hans navn.
        Israels Hellige er din forløser,
        han som kalles hele jordens Gud.
   
 6 Herren kaller deg tilbake
        som en forlatt og sorgfull kvinne.
        Kan hun som var hustru fra ungdommen av,
        bli forstøtt? sier din Gud.

Herrens fredspakt
 7 En liten stund forlot jeg deg,
        men i min store barmhjertighet
        fører jeg deg hjem igjen.
   
 8 Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg
        ansiktet for deg et øyeblikk.
        Nå forbarmer jeg meg over deg
        med evig miskunn, sier Herren, din forløser.
   
 9 For meg er dette som i Noahs dager,
        den gang jeg sverget at Noah-flommen
        aldri mer skulle komme over jorden.
        Slik sverger jeg nå at jeg ikke mer
        skal bli harm på deg og refse deg.
   
10 For om fjellene viker og haugene vakler,
        skal min miskunn aldri vike fra deg,
        og min fredspakt skal ikke rokkes,
        sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
   
11 Du stakkar som er jaget av stormen,
        og som ikke finner trøst!
        Se, jeg gir deg en grunnvoll av edelstener,
        bygger din grunnmur med safirer.
   
12 Dine murtinder gjør jeg av rubiner,
        dine porter av krystaller
        og hele din ringmur av kostbare steiner.
   
13 Alle dine barn skal bli opplært av Herren,
        og stor blir freden for dine sønner.
   
14 Du skal være grunnlagt ved rettferd.
        Vær trygg for trengsel – du har ingenting å frykte,
        og for redsel – den skal ikke nå deg.
   
15 Hvis noen går til angrep,
        kommer det ikke fra meg.
        Den som angriper deg,
        skal falle for din hånd.
   
16 Se, det er jeg som skaper smeden,
        han som puster til kullilden
        og lager våpen til sitt bruk.
        Jeg skaper også den
        som skal ødelegge og volde skade.
   
17 De våpen som blir smidd mot deg,
        skal mislykkes, alle sammen.
        Hvert klagemål som blir reist mot deg,
        skal du kunne gjendrive.
        Det er den lodd Herrens tjenere får,
        den rett jeg gir dem, sier Herren.
< Forrige kapittelNeste kapittel >