Telle dager – Dag 4

En stille stund. En andakt. Noen få minutter hver dag. Dette er hva Telle dager inviterer til. På sin særegne måte vever Jostein Ørum hverdagen inn i den daglige bibelteksten. Leseplanen tar oss gjennom fem av andaktene i boka.

Bibelno Leseplan Telle Dager 01

Hør andakten

Et slags hverdagscredo

«Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.» Er dette de kristnes billigste trøst? Halmstrået vi velger å henge hele tyngden av livet på? Er dette troens aller barnsligste side – eller er det rett og slett dens aller dypeste trekk, det som gir mening til alt sammen? Med Hebreerbrevets ord forsikrer Gud oss om at han verken vil svikte eller forlate sine barn.

Jeg tror på en Gud som gjemmer seg. Men jeg tror også på en Gud som kan gi seg til kjenne: i en plutselig tanke, i en gudstjeneste, i et bibelord, i rommet mellom to mennesker, i et dikt av Hans Børli, eller i Rakhmaninovs Vesper. Jeg tror på en Gud som iblant virker å være lite mer enn et gammelt minne, og samtidig tror jeg også på en Gud som er der når jeg står opp om morgenen. Noen dager er Gud ikke særlig mer enn et bilde på veggen, mens han andre dager kjennes nærmere enn huden. Gud kan til tider være taus som et vakuum. Andre ganger kan han vise en vei.

Jeg tror på en Gud som iblant minner mest om en figur fra gamle dager, men som også stadig hvisker: Her er jeg! Jeg tror på en Gud jeg kan tvile på, men like fullt tror jeg også på en Gud som ikke tviler på meg. Min tro retter seg mot en Gud jeg ikke kan se, men likevel kan han skimtes med et annet blikk. Den ene siden av troen består av en Gud jeg ikke kan begripe, den andre står på en Gud som har grepet meg.

Jeg tror på en Gud jeg ofte glemmer, men jeg tror også på en Gud som ikke glemmer meg. Og jeg tror på en Gud som sier: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Bibeltekst

Hebreerne 13,5-6

Les i nettbibelen.

5La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. 6Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?