Jeg-perlen

Jeg-perlen er den lille hvite perlen med en stillhetsperle som lenke til Gudsperlen. Veien til møtet med Gud går gjennom bønn og stillhet. Det er også veien og forbindelsen til livet og hverdagen omkring oss. Kontakt med andre begynner med kontakt med oss selv. Hvem er jeg?

Hvit perle mot hvit bakgrunn

Jeg-perlen er litt delt i fargen sin. Den er litt blank og litt matt. Helt fra begynnelsen av i Bibelen beskrives mennesket på en slags delt måte: det formes av jord og støv. Men det får samtidig i oppdrag å være den evige Guds bilde. Det kan føles som en motsetning, og ofte ser vi på oss selv som det ene eller det andre. Vi føler oss som støv. Eller vi vil lengst mulig vekk fra den følelsen, og vil være uten begrensninger.

Men med jeg-perlen inviteres vi til å se at de to sidene henger sammen. En grein som lever som grein, er kobla på et tre som gir frukt sesong etter sesong. Men en grein som vil prøve seg uten begrensninger og på egenhånd som tre, ender opp som en vissen kvist.

Vi er mennesker med begrensninger, og nettopp på den måten er vi Guds bilde, bildet av den Gud som selv ble et begrenset menneske, lagt i en krybbe.

Bibellesning

Salmene 8,2-10

Les i nettbibelen.

2Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen! 3Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. 4Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, 5hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? 6Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. 7Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: 8småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, 9fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. 10Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Ettertanke

  • Er det en begrensning i livet ditt som frustrerer deg nå?
  • På hvilken måte kan du likevel – eller kanskje nettopp derfor – være Guds bilde på jorden?

Praksis

En praksis det går an å teste ut i løpet av de neste dagene: skriv ned en del ting som du gjerne skulle gjort, men som du ikke har fått gjort på grunn av diverse begrensninger. Kanskje er det tidsklemma, eller økonomien eller helsa som har satt en stopper så langt.

Legg listen i en lukket konvolutt, og be en kort bønn, f.eks. «Gud, nå overgir jeg dette til deg.»

Hent listen fram igjen om f.eks. én måned, og se om Gud viser deg et eller annet overraskende.