Ord om håp

Bibelselskapet i Ukraina har lenge hatt prosjekter med fokus på barn i familier i krise. Ord om håp er et av disse, som du kan være med å støtte ved Bibeldagen.

Alenemor med åtte barn og en del hunder
Alla er alenemor for åtte barn etter at ektemannen forlot henne. Ikke alle barna er hennes. Hun måtte ta over ansvaret for fire andre barn etter dødsfall i familien.

Bibelselskapets arbeid har avdekket at det ikke bare er barn som trenger hjelp: Hele familien sliter ofte med alle slags utfordringer.

Mange unge, som er i ferd med å begynne voksenlivet, kjenner ikke sin egen verdi, hva de skal gjøre med livene sine og hvordan de kan ta ansvar for og oppdra egne barn. Derfor er det nødvendig å utvide fokuset til hele familien: barn, ungdom, foreldre og til og med besteforeldre.

Antallet familier med problemer har økt drastisk de siste årene, og spesielt i perioden 2020–2021, da Ukraina ble rammet av pandemien og de økonomiske og sosiale problemene som fulgte med. Dette kom i tillegg til allerede eksisterende utfordringer: militære konflikter og mennesker som flykter fra disse, og arbeidsmigrasjon, fordi landet har høy arbeidsledighet.

Problemene har ført til økt vold i hjemmet, økende alkohol- og narkotikamisbruk og narkotikatilsetning, prostitusjon, ødelagte familier og barn som står uten foreldre som tar vare på dem. Det er også avslørt at mange barn, som var tatt uthentet fra voldelige hjem og plassert i statlige institusjoner, ble returnert til problemfamiliene fordi staten måtte stenge sine institusjoner på grunn av pandemien.

Bibelselskapet vil, i samarbeid med alle kirker i Ukraina, bringe Ord om håp til disse menneskene. De lokale kirkene står for utdeling av mat eller andre nødvendigheter og har med seg bibler eller bibeldeler til familien.

Ord om håp består av flere komponenter: en fargeleggingsbok (Lag din egen bibel) utarbeidet og utgitt på ukrainsk og russisk, en barnebibel, Det nye testamentet eller en bibel i stor skrift – tilpasset familiens behov. – Det er Guds ord som kan hjelpe dem å finne oppmuntring, fred og gi dem veiledning om hvordan de kan leve i harmoni i familien.