Hvilke prosjekter støtter Det Norske Bibelselskap i Ukraina?

Det Norske Bibelselskap har en langsiktig samarbeidsavtale med Ukraina hvor vi arbeider for å styrke arbeidet og utvikle dette til å bli stadig sterkere. Hovedsakelig støtter vi bibeldistribusjon til forskjellige målgrupper. En annen viktig del av støtten er utvikling av forlagsarbeidet og kontakten med kirkene. Det ukrainske bibelselskap er også organisator for arbeidet vi har med seks land i Sentral-Asia.

Den kirkelige situasjonen i Ukraina

Ukraina har i dag de største ortodokse, baptist, adventist og pinsekirker i Europa og kirkene er fremdeles i strekt vekst. Mest overraskende for mange er at den ortodokse kirken i Ukraina er større enn i Russland (i Ukraina er kirken delt i to) som har rundt tre ganger så mange innbyggere. Det er imidlertid et historisk faktum at kirkene alltid har stått sterkere i Ukraina enn i Russland, også i tiden under det strenge regimet i Sovjettiden. Ukraina driver ustrakt misjonsarbeid særlig mot Russland og andre stater i det tidligere sovjet.

Russisk vs ukrainsk

Ukrainsk og russisk er nær beslektede språk, men ligger likevel lenger fra hverandre enn norsk og svensk. Fremdeles er det mange i Ukraina som regner russisk som sitt morsmål og en stor del av bibeldistribusjonen er på russisk. Andelen som bruker ukrainsk er sterkt økende og det ser vi også på tallene for bibeldistribusjon.

Situasjonen i Ukraina pr november 2020

Ukraina er hardt rammet av Covid-19 og sykdommen er helt ute av kontroll. Det kommer i tillegg til en allerede dyp krise forårsaket av krigen i Øst-Ukraina og økonomisk kaos. Ukraina sliter med ustrakt korrupsjon og mye fattigdom og det gjør at landet trenger støtte og hjelp utenfra.