Soldat leser det nye testamenetet
Bibelselskapet når også fram til frontlinjene med evangeliet

Situasjonen i Ukraina nå

Krigen i Ukraina fyller nesten hele nyhetsbildet for tiden, og vi er dypt berørt fordi dette rammer en meget nær samarbeidspartner. Det er våre venner som, med fare for sine liv, fortsetter med arbeidet. Det er våre venner som har tilbrakt dager og netter i tilfluktsrom i Kharkiv, og det er våre venner som driver hjelpearbeid både i Kherson, Kyiv og Lviv. For tiden driver de mye med rent nødhjelpsarbeid, men som kristne ber de for de som ber om forbønn, og de gir bibler til de som ber om det - så langt lagrene rekker.

Vårt samarbeid med Ukraina går helt tilbake til 1991, og fra 1993 har vi aktivt vært involvert i utviklingen av dette arbeidet. Vi har sett dette vokse fram fra en liten organisasjon som leverte mange bibler, til å bli et selvstendig nasjonalt bibelselskap som samarbeider med alle kirkesamfunn og som har en stor distribusjon av bibler over hele landet.

Selv om det har vært krig i Øst-Ukraina helt siden 2014, var det ingen i Ukraina som ventet en fullskala krig med enorme menneskelig lidelser.

Vi har nå medarbeidere som har måttet forlate sine hjem, noen familier er delt, noen har forlatt landet, mens andre vurderer å dra. Alle som kan, er engasjert i bibel- og nødhjelpsarbeid på ulike måter. Bibelselskapet samler selv ikke inn til nødhjelpsarbeid, men både stab og biler deltar i det arbeidet som kirkene tar ansvar for.

Siden antall flyktninger telles i millioner, er dette en stor utfordring for nabolandene. Kirkene både i Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Moldava og Romania og flere var engasjert allerede fra første dag, og straks fikk bibelselskapene i disse landene i oppdrag å skaffe bibler og annet materiell til arbeidet med flyktningene. Nå er de i gang, men der avhengige av vår og andres hjelp for å få dette til. Oppdraget er så stort at vi alle må gjøre det vi kan.

For mange er Bibelen stedet der de får kraft til å stå gjennom prøvelsene. Det å forlate hjem, familie og naboer og begi seg ut i det ukjent er en stor belastning. Mange som er på flukt, både i og utenfor Ukraina, spør seg selv og andre hvor de skal dra. De vet ikke, og mange trenger støtte og hjelp for å finne livskursen videre.

Vi har stått sammen med Det ukrainske bibelselskap i 30 år. Vi har vært deres nærmeste venner. Nå trenger de oss mer enn noen gang før.


Hvilke prosjekter støtter Det Norske Bibelselskap i Ukraina?

Det Norske Bibelselskap har en langsiktig samarbeidsavtale med Ukraina hvor vi arbeider for å styrke og utvikle deres arbeid. Det meste av vår støtte går til bibeldistribusjon til forskjellige målgrupper.

Ukraina er tema for Bibeldagen 2022, og i år støtter vi:

En annen viktig del av støtten er utvikling av forlagsarbeidet og kontakten med kirkene. Det ukrainske bibelselskap er også organisator for samarbeidet vi har med seks land i Sentral-Asia, samt arbeidet i Hviterussland

Ord om håp

Bibelselskapet i Ukraina har lenge hatt prosjekter med fokus på barn i familier i krise. Ord om håp er et av disse, som du kan være med å støtte ved Bibeldagen.

Les mer
21 jan., 2022

Den kirkelige situasjonen i Ukraina

Ukraina har i dag de største ortodokse kirker, baptist-, adventist- og pinsekirker i Europa, og kirkene er fremdeles i sterk vekst. Mest overraskende for mange er det faktum at den ortodokse kirken i Ukraina er større enn i Russland, som har rundt tre ganger så mange innbyggere. Det er et historisk faktum at kirkene alltid har stått sterkere i Ukraina enn i Russland, også under det strenge regimet i Sovjettiden. Ukraina driver ustrakt misjonsarbeid særlig mot Russland og andre stater i det tidligere sovjet.

Russisk vs ukrainsk

Ukrainsk og russisk er nært beslektede språk, men ligger likevel lenger fra hverandre enn eksempelvis norsk og svensk. Fremdeles er det mange i Ukraina som regner russisk som sitt morsmål, og en stor del av bibeldistribusjonen er på russisk. Andelen som bruker ukrainsk, er sterkt økende, og det ser vi også på tallene for bibeldistribusjon. Landet har ca. 44 millioner innbyggere (inkl. tre millioner i områder kontrollert av Russland/opprørere), majoriteten har ukrainsk som sitt morsmål, mens en stor minoritet har russisk som første språk. (Kilde: CIA Factbook)

Romerne 10, 17 på ukrainsk!

I dette korte filmklippet kan du høre hvordan bibelverset: "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne 10, 17) høres ut på ukrainsk.