Soldat leser det nye testamenetet
Bibelselskapet når også fram til frontlinjene med evangeliet
Gutten Bohan, hans mor Yana og bestemor Marharyta i sitt lille værelse i pinsekirken i Lviv.

Ett år med full krig

24. februar er det ett år siden Russland gikk til fullskala krig mot nabolandet Ukraina. 5,4 millioner mennesker er drevet på flukt. For mange av dem har kirkene blitt tilfluktsteder der de har funnet et fellesskap, og næring, for både kropp og sjel.

I den vest-ukrainske byen Lviv møter vi den eldre kvinnen, Marharyta, hennes handikappede datter Yana og hennes sønn Bohdan på 12 år.

– Uten nødhjelp hadde vi ikke overlevd, og uten troen hadde vi mistet alt håp, forteller Marharyta. Hun, datteren og hennes sønn, bor på et 10 kvadratmeter lite rom i pinsekirken Golgata, sør i den ukrainske byen Lviv, ikke langt fra grensa til Polen.

Selv om også Lviv har vært utsatt for bombeangrep, og elektrisiteten enten er kuttet eller rasjonert, oppleves det lille rommet med køyesenger på hver langvegg som en trygg havn.

– Under flukten fra Bakhmud klamret vi oss til Gud, men først her i Lviv fikk vi hver vår bibel, forteller den eldre kvinnen.

Pastor Tibor i kirkekjelleren der Yuri og Valery pakker klær og rasjoner til flyktningene.

Nødhjelp og bibler

I byen Mukachevo driver pastor Tibor et arbeid for både legeme og sjel i kirken «Levende Gud». I kirkekjelleren pakker flyktningen Yuri klær og rasjoner sammen med frivillig medarbeider Valeriy.

På kjøkkenet står Olga, Svetlana og Anna ved grytene.

– Hver dag kommer det mer enn 70 mennesker til kirken for å spise, det er både flyktninger og hjemløse, forteller pastor Tibor.

Han er en god venn av Bibelselskapets assisterende generalsekretær, Anatoliy Raychenets, og har flere ganger vært med ham på de farefulle reisene til Øst-Ukraina.

– Ved fronten finnes det ingen ateister, sier Anatoliy.

– De eneste gangene jeg har opplevd at en soldat har takket nei til en bibel, er når vedkommende tilhører islam eller en annen religion. Men også muslimene klamrer seg til troen når døden er allestedsnærværende.

Samtidig som Guds ord bringer flyktningene håp og trøst, brukes bibeltekster også som utgangspunkt for det omfattende traumearbeidet som drives av Bibelselskapet.

Victoria Raychenets er gift med Anatoliy. Sammen med deres to barn har hun søkt tilflukt på Karmøy. Nå er hun ansatt i Det Norske Bibelselskap som leder for traumelindringsarbeidet som drives blant flyktninger – et arbeid hun har drevet lenge før invasjonen i fjor.

I slutten av januar arrangerte Victoria en samling for lokale ledere av dette arbeidet til faglig påfyll og rekreasjon i den lille byen Vynohradiv, like ved grensen til Ungarn og Romania.

– Deltakerne har kommet fra hele landet, og mange har brukt dagevis på reisen hit, forteller hun.

Victorias flukt

Victoria Raychenets er ukrainsk flykting, gift med assisterende generalsekretær i det ukrainske bibelselskap, og pendler mellom Norge og Ukraina for å hjelpe krigens ofre med Bibelen.

Les mer
03 jan., 2023
Olga har russisk pass, men brenner for Ukraina

En russer i teamet

Olga er også blant deltakerne. Hun er russer, og født i Sibir, men hun er gift med en ukrainsk mann.

– Som russer følte jeg en veldig skyld for krigen og lidelsene. Jeg hadde jo ikke noe med krigen å gjøre. Likevel gråt jeg hver gang jeg så det russiske passet mitt, forteller hun.

– På et traumekurs i Lviv opplevde jeg likevel støtte og omsorg i det kristne fellesskapet. Gud helbredet meg, og jeg forsto at jeg ikke tilhørte dem som skapte smerte, men dem som kom med hjelp og omsorg, forteller hun.

Bibelbehov

Bibelvenner i Norge vet at Bibelselskapet i Ukraina driver med oversettelse, trykking og distribusjon av bibler. Men ikke alle vet hvor omfattende arbeidet er, og at det også omfatter traumelindring og sjelesorg.

– I begynnelsen av krigen ønsket mange seg russiske bibler, men nå spør alle etter ukrainske bibler, forteller pastor Tibor.

– Dessuten trenger vi ulike typer bibler til ulike mottakere. Bibler med stor skrift til eldre og svaksynte. Den nye bibeloversettelsen til ukrainsk - særlig ungdommer og unge voksne ønsker seg den, og selvsagt trenger vi barnebibler, sier han.

– Behovet er umettelig, og etter ett år med full krig er etterspørselen større enn noen gang.

Noen flyktninger hadde en bibel, men den er brent, ødelagt eller har forsvunnet som følge av krigshandlinger. Men svært mange hadde ikke noen bibel tidligere, og heller ikke noe aktivt forhold til kristen tro.

– Disse menneskene trenger også hjelp til å ta Bibelen i bruk og vite hvordan de skal lese den, forteller Tibor.

Tilbake til flyktningfamilien i pinsekirken.

– Vi tror på Gud, vi ber hele tiden og vi vet at Gud til sist vil overvinne det vonde og at krigen vil ta slutt, sier Marharyta.

– Uten Guds ord hadde vi gått til grunne.


Situasjonen i Ukraina

Krigen i Ukraina har lenge fylt nyhetsbildet, og vi er dypt berørt fordi dette rammer en meget nær samarbeidspartner. Det er våre venner som, med fare for sine liv, fortsetter med arbeidet. Det er våre venner som har tilbrakt dager og netter i tilfluktsrom i Kharkiv, og det er våre venner som driver hjelpearbeid både i Kherson, Kyiv og Lviv. For tiden driver de mye med rent nødhjelpsarbeid, men som kristne ber de for de som ber om forbønn, og de gir bibler til de som ber om det - så langt lagrene rekker.

Vårt samarbeid med Ukraina går helt tilbake til 1991, og fra 1993 har vi aktivt vært involvert i utviklingen av dette arbeidet. Vi har sett dette vokse fram fra en liten organisasjon som leverte mange bibler, til å bli et selvstendig nasjonalt bibelselskap som samarbeider med alle kirkesamfunn og som har en stor distribusjon av bibler over hele landet.

Selv om det har vært krig i Øst-Ukraina helt siden 2014, var det ingen i Ukraina som ventet en fullskala krig med enorme menneskelig lidelser.

Vi har nå medarbeidere som har måttet forlate sine hjem, noen familier er delt, noen har forlatt landet, mens andre vurderer å dra. Alle som kan, er engasjert i bibel- og nødhjelpsarbeid på ulike måter. Bibelselskapet samler selv ikke inn til nødhjelpsarbeid, men både stab og biler deltar i det arbeidet som kirkene tar ansvar for.

Siden antall flyktninger telles i millioner, er dette en stor utfordring for nabolandene. Kirkene både i Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Moldava og Romania og flere var engasjert allerede fra første dag, og straks fikk bibelselskapene i disse landene i oppdrag å skaffe bibler og annet materiell til arbeidet med flyktningene. Nå er de i gang, men der avhengige av vår og andres hjelp for å få dette til. Oppdraget er så stort at vi alle må gjøre det vi kan.

For mange er Bibelen stedet der de får kraft til å stå gjennom prøvelsene. Det å forlate hjem, familie og naboer og begi seg ut i det ukjent er en stor belastning. Mange som er på flukt, både i og utenfor Ukraina, spør seg selv og andre hvor de skal dra. De vet ikke, og mange trenger støtte og hjelp for å finne livskursen videre.

Vi har stått sammen med Det ukrainske bibelselskap i 30 år. Vi har vært deres nærmeste venner. Nå trenger de oss mer enn noen gang før.


Hvilke prosjekter støtter Det Norske Bibelselskap i Ukraina?

Det Norske Bibelselskap har en langsiktig samarbeidsavtale med Ukraina hvor vi arbeider for å styrke og utvikle deres arbeid. Det meste av vår støtte går til bibeldistribusjon til forskjellige målgrupper.

Ukraina er tema for Bibeldagen 2022, og i år støtter vi:

En annen viktig del av støtten er utvikling av forlagsarbeidet og kontakten med kirkene. Det ukrainske bibelselskap er også organisator for samarbeidet vi har med seks land i Sentral-Asia, samt arbeidet i Hviterussland

Ord om håp

Bibelselskapet i Ukraina har lenge hatt prosjekter med fokus på barn i familier i krise. Ord om håp er et av disse, som du kan være med å støtte ved Bibeldagen.

Les mer
21 jan., 2022

Den kirkelige situasjonen i Ukraina

Ukraina har i dag de største ortodokse kirker, baptist-, adventist- og pinsekirker i Europa, og kirkene er fremdeles i sterk vekst. Mest overraskende for mange er det faktum at den ortodokse kirken i Ukraina er større enn i Russland, som har rundt tre ganger så mange innbyggere. Det er et historisk faktum at kirkene alltid har stått sterkere i Ukraina enn i Russland, også under det strenge regimet i Sovjettiden. Ukraina driver ustrakt misjonsarbeid særlig mot Russland og andre stater i det tidligere sovjet.

Russisk vs ukrainsk

Ukrainsk og russisk er nært beslektede språk, men ligger likevel lenger fra hverandre enn eksempelvis norsk og svensk. Fremdeles er det mange i Ukraina som regner russisk som sitt morsmål, og en stor del av bibeldistribusjonen er på russisk. Andelen som bruker ukrainsk, er sterkt økende, og det ser vi også på tallene for bibeldistribusjon. Landet har ca. 44 millioner innbyggere (inkl. tre millioner i områder kontrollert av Russland/opprørere), majoriteten har ukrainsk som sitt morsmål, mens en stor minoritet har russisk som første språk. (Kilde: CIA Factbook)

Romerne 10, 17 på ukrainsk!

I dette korte filmklippet kan du høre hvordan bibelverset: "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne 10, 17) høres ut på ukrainsk.