Bibeldagen 2022 feires 12. og 13. februar

I Ukraina står Bibelen og Bibelselskapets arbeid i en særstilling. Stadig flere ukrainere søker til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor. Bibelselskapet forsøker å imøtekomme de mange henvendelsene fra sykehus, skoler, militæret og andre institusjoner i samfunnet – alle vil ha bibler.

En stor gruppe barn blar i den blå barnebibelen de akkurat har mottatt av Bibelselskapet
Den blå barnebibelen har vært inngangen til kristen tro for generasjoner av ukrainere

Bibelen forandret landet vårt

Ukrainske kirkeledere -

«Bibelen forandret landet vårt», sier kirkeledere i dag om den store bibelspredningen som har skjedd. På Bibeldagen 2022 kan vi igjen få støtte de kristne i Ukraina. Det gjør vi i en tid da behovene er store, og nød på mange ulike plan skal møtes.

Ukraina er merket av krig og pandemi. Mange er drevet på flukt, ikke få har mistet noen av sine nærmeste. I denne situasjonen søker stadig flere til kirkene, og etterspørselen etter bibler er stor. Det ukrainske bibelselskap forsøker å imøtekomme de mange henvendelsene fra sykehus, skoler, militæret og andre institusjoner i samfunnet – alle vil ha bibler.

Pengene som samles inn på Bibeldagen 2022 vil gå til:

  • Ord om håp. Bibelen i møte med vold i hjemmet og menneskehandel.
  • Bibler til flyktninger fra Øst-Ukraina.
  • Bibelutgaver for barn og ungdom.
  • Ferdigstillelse av oversettelsen av Bibelen til moderne ukrainsk.

Bibeldagen

Bibeldagen er menighetenes årlige feiring av Bibelen, og en anledning til å rette oppmerksomheten mot bibelmisjonsarbeidet i verden. På denne dagen:

  • Feirer vi det Bibelen betyr, og har betydd, for oss som kirke, folk og land.
  • Gir vi vår gave til land der Bibelen ikke er like lett tilgjengelig som hos oss.
  • Ber vi for bibelarbeidet ute og hjemme.