Hjelp til å lese Bibelen

Hvordan skal en starte, når en ønsker å begynne å lese i Bibelen? Her finner du noen enkle forslag til hvordan du kan gå fram når du skal begynne å lese Bibelen.

Åpen bibel med en hånd over

Det innholdet vi fyller oss med hver dag har ikke lang holdbarhet. Nyheter, diskusjoner, tråder og trender. Mye forandrer seg og skifter.

Innholdet i Bibelen forandrer seg ikke. Gud er uforanderlig. Det er også hans kjærlighet til deg. Fyll deg med det innholdet du finner i Bibelen. Det går ikke ut på dato! Og det gjør heller ikke hans kjærlighet til deg.


Hvor starter jeg?

Hvis man aldri har lest Bibelen før, kan det være lurt å starte med Det nye testamente. Dette er den delen av Bibelen som forteller om livet og læren til Jesus Kristus.

En god plass å begynne er Evangeliet etter Markus, som er det korteste av de fire evangeliene og gir en god introduksjon til Jesu liv og budskap. Deretter kan man lese de andre evangeliene (Matteus, Lukas og Johannes) for å få en mer omfattende forståelse av Jesu liv og lære.

Etter å ha lest Det nye testamente, kan man gå videre til Det gamle testamente. Dette er den delen av Bibelen som inneholder historier og skrifter fra før Jesu tid, og den gir en innsikt i jødisk tro og historie. En god plass å starte i Det gamle testamente er Første Mosebok, som inneholder skapelsesberetningen og historien om Adam og Eva.

Uansett hvor man velger å starte, er det viktig å huske på at Bibelen er en kompleks og mangfoldig bok. Det kan være lurt å lese med en åpen og nysgjerrig innstilling. Snakk gjerne med en mer erfaren bibelleser når det er noe du lurer på.

La gjerne Dagens bibelord være din inngang til bibellesningen:

26. mai 2024

Dagens bibelord

Lukas 10,21-24

Les i nettbibelen

21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har min Far... Vis hele teksten

21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.» 23 Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! 24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Dagens bibelord

Lukas 10,21-24

Les i nettbibelen

21 I same stunda jubla han i Den heilage ande og sa: «Eg lovar deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men openberra det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har Far min... Vis hele teksten

21 I same stunda jubla han i Den heilage ande og sa: «Eg lovar deg, Far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men openberra det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har Far min overgjeve til meg. Ingen veit kven Sonen er, utan Faderen, og ingen veit kven Faderen er, utan Sonen og den som Sonen vil openberra det for.» 23 Då dei var åleine, vende han seg til læresveinane og sa: «Sæle dei auga som ser det de ser! 24 For eg seier dykk: Mange profetar og kongar ville gjerne sjå det som de ser, men fekk ikkje sjå, og høyra det som de høyrer, men fekk ikkje høyra.»

Dagens bibelord

Lukas 10,21-24

Les i nettbibelen

21 Dan bottus son ávvudii Bassi Vuoiŋŋas ja celkkii: “Mun rámidan du, Áhčážan, almmi ja eatnama Hearrá, ahte leat čiehkan dán viisáin ja jierpmálaččain, muhto leat almmuhan dan mánáid láhkásaččaide. Duođaid, Áhčážan, nu lei du buorre dáhttu. ... Vis hele teksten

21 Dan bottus son ávvudii Bassi Vuoiŋŋas ja celkkii: “Mun rámidan du, Áhčážan, almmi ja eatnama Hearrá, ahte leat čiehkan dán viisáin ja jierpmálaččain, muhto leat almmuhan dan mánáid láhkásaččaide. Duođaid, Áhčážan, nu lei du buorre dáhttu. 22 Buot mu Áhčči lea oskkildan mu háldui. Dušše Áhčči diehtá gii Bárdni lea, ja dan gii Áhčči lea, diehtá dušše Bárdni ja dat geasa Bárdni dáhttu su almmuhit.” 23 De Jesus jorgalii máhttájeddjiid beallái ja celkkii sidjiide sierra: “Ávdugasat dat čalmmit mat oidnet maid dii oaidnibehtet! 24 Mun cealkkán didjiide: Ollu profehtat ja gonagasat leat dáhtton oaidnit maid dii oaidnibehtet, eaige leat beassan oaidnit, ja gullat maid dii gullabehtet, eaige leat beassan gullat.”