Hjelp til å lese Bibelen

Hvordan skal en starte, når en ønsker å begynne å lese i Bibelen? Her finner du noen enkle forslag til hvordan du kan gå fram når du skal begynne å lese Bibelen.

Åpen bibel med en hånd over

Det innholdet vi fyller oss med hver dag har ikke lang holdbarhet. Nyheter, diskusjoner, tråder og trender. Mye forandrer seg og skifter.

Innholdet i Bibelen forandrer seg ikke. Gud er uforanderlig. Det er også hans kjærlighet til deg. Fyll deg med det innholdet du finner i Bibelen. Det går ikke ut på dato! Og det gjør heller ikke hans kjærlighet til deg.


Hvor starter jeg?

Hvis man aldri har lest Bibelen før, kan det være lurt å starte med Det nye testamente. Dette er den delen av Bibelen som forteller om livet og læren til Jesus Kristus.

En god plass å begynne er Evangeliet etter Markus, som er det korteste av de fire evangeliene og gir en god introduksjon til Jesu liv og budskap. Deretter kan man lese de andre evangeliene (Matteus, Lukas og Johannes) for å få en mer omfattende forståelse av Jesu liv og lære.

Etter å ha lest Det nye testamente, kan man gå videre til Det gamle testamente. Dette er den delen av Bibelen som inneholder historier og skrifter fra før Jesu tid, og den gir en innsikt i jødisk tro og historie. En god plass å starte i Det gamle testamente er Første Mosebok, som inneholder skapelsesberetningen og historien om Adam og Eva.

Uansett hvor man velger å starte, er det viktig å huske på at Bibelen er en kompleks og mangfoldig bok. Det kan være lurt å lese med en åpen og nysgjerrig innstilling. Snakk gjerne med en mer erfaren bibelleser når det er noe du lurer på.

La gjerne Dagens bibelord være din inngang til bibellesningen:

04. desember 2023

Dagens bibelord

2. Korinter 3,12-18

Les i nettbibelen

12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. 13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. 14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag... Vis hele teksten

12 Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. 13 Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. 14 Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. 15 Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. 16 Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. 17 Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Dagens bibelord

2. Korintar 3,12-18

Les i nettbibelen

12 Når vi no har slikt eit håp, går vi frimodig fram. 13 Vi gjer ikkje som Moses, som la eit slør over andletet så israelittane ikkje skulle sjå den minkande glansen før han var borte. 14 Men dei vart forherda. For heilt til denne dag ligg... Vis hele teksten

12 Når vi no har slikt eit håp, går vi frimodig fram. 13 Vi gjer ikkje som Moses, som la eit slør over andletet så israelittane ikkje skulle sjå den minkande glansen før han var borte. 14 Men dei vart forherda. For heilt til denne dag ligg dette sløret der når dei les frå den gamle pakta, og det blir ikkje fjerna, for det er i Kristus det blir teke bort. 15 Ja, heilt til denne dag ligg det eit slør over hjartet deira når det blir lese frå Moselova. 16 Men når dei vender om til Herren, blir sløret teke bort. 17 Herren, det er Anden, og der Herrens Ande er, der er fridom. 18 Men vi som utan slør over andletet ser Herrens herlegdom som i ein spegel, vi blir alle omdanna til dette biletet, frå herlegdom til herlegdom, og dette skjer ved Herrens Ande.

Dagens bibelord

2. Korinta 3,12-18

Les i nettbibelen

12 Go mis nappo lea dakkár doaivu, de mis lea stuorra roahkkatvuohta 13 eatge mii daga nugo Moses: Son bijai liinni muođuid ovdii, amaset israellaččat oaidnit ahte dat mii lei jávkamin, nogai. 14 Muhto sin miella buošui. Dasgo dat liidni lea... Vis hele teksten

12 Go mis nappo lea dakkár doaivu, de mis lea stuorra roahkkatvuohta 13 eatge mii daga nugo Moses: Son bijai liinni muođuid ovdii, amaset israellaččat oaidnit ahte dat mii lei jávkamin, nogai. 14 Muhto sin miella buošui. Dasgo dat liidni lea ain otná beaivvi govččasin go sii lohket boares lihtu girjjiid, iige dat váldojuvvo eret, danin go dat váldojuvvo eret Kristusa bokte. 15 Velá otná beaivvige sin váimmu alde lea govččas, go sii lohket Mosesa lága. 16 Muhto go sii jorgalit Hearrá beallái, de govččas váldojuvvo eret. 17 Hearrá lea Vuoigŋa, ja gos Hearrá Vuoigŋa lea, doppe lea friddjavuohta. 18 Mii, geain ii leat govččas muođuid ovddas, geahčadit Hearrá hearvásvuođa dego speadjalis, ja mii nuppástuvvat seammá hearvásvuođa láhkásažžan, hearvásvuođas hearvásvuhtii. Dán dahká Hearrá, Vuoigŋa.