Fred

Lisa og Chris-Michael Børud Gustavsen har skrevet en leseplan som hjelper deg å bli bedre kjent med Guds fred. Hvordan kan du leve et liv der freden på innsiden blir større enn stresset og frykten rundt deg?

Banner som leser "fred" og "fem dager"

Hei! Velkommen til vår leseplan om fred. Vi, Lisa og Chris-Michael Børud Gustavsen, har skrevet denne leseplanen og inviterer deg til å følge med oss de neste fem dagene.

Hvorfor har vi skrevet denne leseplanen? Jo, fordi vi lever i en urolig tid, og det er lett å bli både stresset og redd av de ulike inntrykkene livet kaster mot oss.

Vi skal de neste dagene bli bedre kjent med det motsatte av stress og redsel, nemlig fred. Hvor finner vi fred? Hva kjennetegner fred? Hvordan leve et liv der freden på innsiden blir større enn stresset og frykten rundt oss?

Gud er en Gud som ønsker at vi skal leve liv fulle av fred. Han er en Gud som ønsker «shalom» for oss. «Shalom» er hebraisk og betyr blant annet fred, harmoni, helhet, velstand og ro. Gud ønsker at du skal ha det godt på alle mulige måter!