Hundre viktige bibeltekster

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Denne leseplanen består av 50 tekster fra Det gamle testamentet og 50 tekster fra Det nye testamentet. Tekstene kan hjelpe deg til å se den store sammenhengen og oppdage Guds røde tråd gjennom Bibelen. Leseplanen er basert på E100 av Scripture Union.

Salmene 119,105

Les i nettbibelen.

105נ Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.