Hans Johan Sagrusten

Hans Johan Sagrusten

(f. 1970) er sokneprest, teolog, bibelomsetjar og forfattar. Han har i ei årrekkje studert teksthistoria til Bibelen og har heldt ei rekkje foredrag om bibelmanuskript og arkeologiske funn.

Kjøp utgivelser fra Hans Johan Sagrusten