Endetid – Dag 4

Bibelen sier at en kristen allerede har del i frelsen i Guds rike. Men Bibelen har et lineært historiesyn, og Jesus sier at dette riket en dag i fremtiden skal komme «med kraft» (Mark 9,1) dvs. i fullkommenhet.

Lilla banner som leser Lagslunsj, endetid, 6 dager

Koronakrisen – en krise i skaperverket

I endetidstalene sine nevnte Jesus både jordskjelv, hungersnød, krig og pest (Matt 24,6-8; Luk 21,11).

Intro

  • Koronaepidemien er en pest. Kristendommen lærer at verden er skapt av Gud. Kriser i natur og samfunn har eksistert til alle tider, men hvorfor finnes de når Gud har skapt verden?

Bibel

–22

Les i nettbibelen.

20Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, 21for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier.

Se

  • Tidligere har vi nevnt syndefallet. Hvilke uttrykk i teksten avspeiler dette?

Tenk

  • Hva forteller begrepet «fødselsrier» om det kristne håpet (v.22; Matt 24,8)? Hva skjer normalt etter fødselsrier?

Lev

  • Hvordan påvirker «fødselsriene» måten vi lever livene våre på?

Bønn

Jesus, det er så mye smerte og så mange bekymringer her i verden. Siden du virkelig er Herre, hjelp meg å finne styrke i det kristne håpet. Amen.

Utfordring

Kan du gjøre livet litt enklere for noen som ikke har det så lett?