Et annerledes liv – Dag 1

Lukasevangeliet er ett av fire evangelier om Jesus Kristus fra Nasaret. Men dette evangeliet portretterer Jesus på en litt annerledes måte. Det fokuserer på Jesu «bakvendtland-forkynnelse».

Blått banner som leser: 9 dager, Lagslunsj

Gud vil snu opp ned på alt

Marias lovsang handler om at sønnen hennes skal snu opp ned på alt.

Intro

  • Hvem er det som blir regnet som størst i verden i dag?

Bibel

Lukas 1,46-55

Les i nettbibelen.

46Da sa Maria: 47og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. 48For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, 49for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. 50Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. 51Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. 52Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. 53Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. 54Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn 55slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

Se

  • Hva sier Maria i vers 52 om herskerne, og hva sier hun om de lave?

Tenk

  • I hvilket rike og i hvilken historisk situasjon er det Maria synger disse ordene?

Lev

  • Hvem ser vi opp til? Og hvem vil Gud at vi skal opphøye?

Bønn

Be om å få se de lave i verden med Marias blikk.

Utfordring

Vet du om en person som folk ser ned på? Bestem deg for å gjøre noe som løfter han/henne opp.