Et annerledes liv – Dag 8

Lukasevangeliet er ett av fire evangelier om Jesus Kristus fra Nasaret. Men dette evangeliet portretterer Jesus på en litt annerledes måte. Det fokuserer på Jesu «bakvendtland-forkynnelse».

Blått banner som leser: 9 dager, Lagslunsj

Et fellesskap av alle folkeslag

Paulus var jøde, men ble en misjonær som forkynte om Jesus for alle folkeslag.

Intro

  • Hva hadde skjedd om Paulus og de andre ikke hadde møtt noe motstand?

Bibel

Apostlenes gjerninger 18,1-11

Les i nettbibelen.

1Deretter forlot han Aten og kom til Korint. 2Her traff han en jøde som het Akvilas, født i Pontos. Sammen med sin kone Priskilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius' påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus oppsøkte dem, 3og fordi de hadde samme håndverk, ble han boende hos dem, og de arbeidet sammen. De var teltmakere av fag. 4Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og grekere. 5Da Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, viet Paulus seg helt til forkynnelsen og vitnet for jødene at Jesus var Messias. 6Men de sa imot og hånte ham. Da ristet han støvet av klærne sine og sa til dem: «Blodet deres skal komme over deres eget hode. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningfolkene.» 7Dermed gikk han sin vei og tok inn i huset hos en mann ved navn Titius Justus, som dyrket Gud. Huset hans lå rett ved siden av synagogen. 8Synagogeforstanderen Krispus kom til tro på Herren sammen med alle i sitt hus, og mange andre i Korint som hørte ham, kom til tro og ble døpt. 9En natt sa Herren til Paulus i et syn: «Vær ikke redd! Du skal ikke tie, men tale. 10Jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for i denne byen har jeg et tallrikt folk.» 11Så ble han der halvannet år og lærte dem Guds ord.

Se

  • Hvordan fordelte Paulus arbeidet sitt og den kristne tjenesten sin?

Tenk

  • Hva var det egentlig som gjorde at Paulus begynte å forkynne for alle folkeslag?

Lev

  • Hvordan kan du ordne livet ditt slik at du får tid til både arbeid og Gud?

Bønn

Be om å få bruke livet til det som Gud har tenkt.

Utfordring

Kan du huske å tale, ikke tie, en gang denne uka?