Et annerledes liv – Dag 4

Lukasevangeliet er ett av fire evangelier om Jesus Kristus fra Nasaret. Men dette evangeliet portretterer Jesus på en litt annerledes måte. Det fokuserer på Jesu «bakvendtland-forkynnelse».

Blått banner som leser: 9 dager, Lagslunsj

Hva med pengene?

Har Jesus en mening om det vi eier? Hva skal vi bruke pengene våre til i Guds rike?

Intro

  • Jesus kastet pengene ut av tempelet. Er det noe vi burde kaste ut?

Bibel

Lukas 19,45-48

Les i nettbibelen.

45Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. 46Han sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.» 47Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. 48Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

Se

  • Les den samme teksten i Matt 21,12–13. Hva mer får dere vite der?

Tenk

  • Har handel og kristendom noe med hverandre å gjøre? Hvorfor/hvorfor ikke?

Lev

  • Hvor tror du Jesus vil vi skal bruke pengene våre?

Bønn

Be om visdom til å bruke pengene dine på riktig måte.

Utfordring

Kan du la være å bruke penger en hel dag?