Johannes-veien

Johannes-veien følger det evige sporet gjennom Bibelen. Leseplanen starter med at en leser gjennom Evangeliet etter Johannes. Dette evangeliet starter "i begynnelsen" og griper tilbake til hvordan alt begynte. Leseplanen fortsetter med de tekstene som vi ofte kaller Urhistorien, fra Første Mosebok 1-11, som forteller om de grunnleggende vilkårene som alle mennesker lever under. Planen fortsetter med tekster som forteller om det evige livet, som ikke har noen slutt - først forutsagt hos profeten Jesaja, og til sist fullendt i Bibelen siste bok, Johannes' åpenbaring.

Johannes-veien vil åpne oss for de store sammenhengene og dimensjonene i tilværelsen. Den tar oss med gjennom de største og mest svimlende visjonene i Bibelen, samtidig som den hele tiden forteller historien om Jesus.

Headerbilde som sier: "Veier gjennom Bibelen"

Slik gjør du det:

Nedenfor finner du starten på alle bøkene i denne leseplanen. Det er hele de bibelske bøkene som skal leses, ikke bare de utsnittene du ser her.

For å komme videre til hele teksten i hver bok, klikk på teksten "Les i nettbibelen" under tittelen på den aktuelle boka.


Evangeliet etter Johannes

Johannes 1,1-5

Les i nettbibelen.

1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Første Mosebok 1-11

–5

Les i nettbibelen.

1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 5Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Jesaja 56-66

Jesaja 56,1-2

Les i nettbibelen.

1Så sier Herren: Ta vare på det som er rett, gjør det som er rettferdig! Min frelse er nær, den skal komme, og min rettferdighet, den skal åpenbares. 2Salig er den som gjør dette, hvert menneske som holder fast ved det, som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og vokter sin hånd så den ikke gjør noe ondt.

Jakobs brev

Jakob 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen til de tolv stammer som er spredt omkring i fremmede land. 2Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. 3For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. 4Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel.

Johannes' første brev

1. Johannes 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. 2Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. 3Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus. 4Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.

Judas' brev

Judas 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser dem som er kalt, dem som er elsket av Gud, vår Far, og bevart for Jesus Kristus. 2Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med dere i rikt mål! 3Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert.

Johannes' åpenbaring

Johannes' åpenbaring 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. 2Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. 3Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salige er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.