2 ansatte i Bibelselskapet og 2 lokale nonner
Nabil (2. fra venstre), leder for bibelarbeidet i Irak, og prosjektansvarlig Wassim sammen med to lokale nonner.

Irak omfatter gamle historiske områder, som Ur i Kaldea, hvor Abraham i sin tid kom fra. Noen av de eldste kristne bosettingen finnes også her. I dag har landet ca. 39 millioner innbyggere som i hovedsak har arabisk som morsmål. I tillegg finnes det grupper som snakker kurdisk, syrisk, armensk og turkmensk. På grunn av krig og konflikt er det vanskelig å anslå hvor mange som tilhører de ulike religionene, men i tillegg til islam (likt delt mellom sunni og sjia) finnes det også andre. Rundt 1 % er kristne, også det et usikkert anslag.

Bibelselskapets hovedkontor er i Erbil i Nord-Irak, og herfra støttes kristent arbeid i hele landet. Det Norske Bibelselskaps gaver bidrar til å lønne medarbeidere. Driftsstøtte til det lokale bibelselskapet er også viktig, for å sikre at Bibelen fremdeles skal være tilgjengelig for de gjenværende kristne, og for andre som ønsker seg en bibel. Vi støtter også trykking og utdeling av bibler og kalendere med bibelvers.

Har du lyst å støtte bibelarbeidet i Irak?

En bibel koster ca kr 75,- og en kalender med bibelvers ca. kr 4,50.

VIPPS #94418, skriv «Irak», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Eller du kan gi din gave trygt og enkelt med bank- / kredittkort eller VIPPS ved å trykke på den røde knappen nedenfor: