– Ikke glem oss når våpnene stilner

To gutter med barnebibler
Foto: Bibelselskapet i Syria

Gjennom hele krigen har Bibelselskapet i Syria holdt dørene åpne. Med fare for liv og helse har generalsekretær George Andrea og hans stab fortsatt arbeidet overfor menighetene og kirkene der de kristne syrerne har sitt hjem.

– Bortsett fra i noen få lommer av landet, er krigen nå slutt, forteller bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskapet.

– Først når våpnene stilner og mediene ikke lenger rapporterer ser man de enorme utfordringene som ligger foran. Det er barna og de unge som skal bygge opp igjen landet, og de sliter med krigstraumer og ser mørkt på framtiden.

Halvparten av dem som var kristne før krigen har reist fra Syria, men for dem som er igjen har troen blitt viktigere enn før. Derfor er det stor etterspørsel etter bibler og nytestamenter. Mange vil bli kjent med evangeliet, også mennesker fra en annen trosbakgrunn.

– Vi gir utfordringen fra Syria videre til deg, slik at vi sammen kan gi bibler til barn og unge, gi opplæring av nye søndagsskolelærere, og ikke minst: følge opp traumatiserte barn, sier Olsen.

Syrias befolkning er preget av krig og kriser. Guds ord er derfor viktigere enn noen gang for dem. Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven støtter utdeling av bibler, aktivitetshefter til barn, utdeling av kalendere, utdannelse av søndagsskolelærere og traumebehandling.

George Andrea (t.v.) er generalsekretær og Nabil Saad (t.h.) er prosjektleder i Det syriske bibelselskapet.

«Vi opplever mangel på mat, medisiner og bensin, i tillegg pågår det en forferdelig prisstigning som gjør at pengene mister sin verdi. Ofte kjenner vi på følelsen av å være glemt av verden utenfor – det er det tøffeste. Vårt håp ligger likevel hos de unge. Tross vanskelighetene er de ivrige og arbeider hardt for å gjøre Bibelens budskap kjent.»
George Andrea (t.v. i bildet)

«Det er behov for barnebibler og annet kristent ressursmateriell for ulike aldersgrupper. Traumearbeidet må fortsette – og med tilstrekkelige ressurser vil vi kunne bringe svært mange mennesker til Gud. Vi opplever også hvordan Jesus har blitt levende blant nye folkegrupper i vårt land. En gave til bibelarbeidet i Syria kan gi tifold tilbake.»
Nabil Saad (t.h. i bildet)

Romerne 10, 17 på arabisk!

I dette korte filmklippet kan du høre bibelverset: "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne 10,17) på arabisk.

Bibelgave til Syria

Behovet for bibler, nytestamenter og bibeldeler er stort i Syria. Kan du hjelpe?

Syrias framtid avhenger av ungdommen. Med din hjelp kan vi gi bibler til barn og unge, utdanne søndagsskolelærere, og ikke minst følge opp traumatiserte barn. Det er nå kampen står om veien videre.

Folk lurer ofte på

Ja, det gjør de. Bibelselskapet i Syria distribuerer materiell gjennom de lokale menighetene i Syria og gjennom sine egne bibelbutikker.

Se alle