Bibelen forandrer Cuba

Etter at norske bibelvenner bidro til å gi «en million bibler til Cuba» har kirkene i landet opplevd en nærmest mirakuløs vekst. Det er vekkelse i alle kirkesamfunn, forteller Alain Montano.

Motiv fra en gate med fargerike hus på Cuba, fylt av mennesker.
Etterspurt bok: Det er ikke bare i kirkene mennesker spør etter Bibelen, men også på gater og i restauranter. Mange har aldri eid en bibel, men de vet at dette er en bok som bringer budskap om framtid og håp.

Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen gjengir her en samtale med leder av bibelarbeidet på Cuba, Alain Montano, like før det som tidligere het «Bibelkommisjonen på Cuba» ble til Bibelselskapet.

Etter at norske bibelvenner bidro til å gi «en million bibler til Cuba» har kirkene i landet opplevd en nærmest mirakuløs vekst. Det er vekkelse i alle kirkesamfunn, forteller Alain Montano.

Cuba har opplevd vekkelser tidligere, men de har vært spontane og avgrenset i tid. Mange har forlatt kirken etter en stund.

– Det vi nå opplever, er noe helt annet. Menneskene forblir i kirken. Dette har kun blitt mulig fordi Bibelen har fått stå i sentrum for arbeidet, forteller Montano, som leder bibelarbeidet på Cuba.

Menneskene ser hvordan Bibelen bidrar til en endring både av enkeltmenneskers liv, og av hele samfunnet, og det tilskynder etterspørselen etter Guds ord.

– Pinsebevegelsen er gjerne blant de første som spør etter flere bibler. Denne kirken er godt organisert, og sørger derfor for at distribusjonen hele tiden skjer til områdene der behovene er størst. Men alle kirkesamfunn ønsker seg flere bibler, sier han.

På Cuba er det bare Bibelselskapet som mottar bibler. Derfor må kirkene vente til det kommer nye laster med bibler til landet.

– Kirkene har generelt små lagre, og biblene de mottar blir distribuert nesten umiddelbart. Ventetiden til neste forsyning ankommer, kan derfor synes lang for mange av menighetene.

– Vi har erfart at mennesker spør etter Bibelen også på gaten og i restauranter?

– Den vanlige cubaner mangler nesten alt, og de har aldri eid en bibel. Men ofte har en venn, eller et familiemedlem som har vært i en kirke fortalt om denne boken, at den har et budskap til sjelen og gir forventning om at noe vil skje – og at alt vil bli bedre, sier Montano.

Synkretisme

Den cubanske befolkningen har en rik religiøs kultur, som gjør dem åpne for spiritualitet. Men deler av kulturen inkluderer synkretisme, eller religionsblanding – særlig med innslag av afrikansk folketro.

– Deler av denne troen innebærer besettelser, besvergelser og fremkaller frykt. Gjennom Bibelen får menneskene hurtig et helt annet perspektiv, sier Montano.

Særlig den katolske kirken har adressert behovet for bibler for å begrense synkretismen.

– Mange prester er misfornøyd med den store religionsblandingen, og de kan til og med nekte å dele sakramentene dersom de mistenker at noen i menigheten er for nært knyttet til afrikanske religioner.

– Katolikkene underviser etter sin egen katekisme, men Bibelen er likevel den komplette manualen, og fungerer svært godt sammen med katekismen de gir sine unge medlemmer. Bibelen har vært, og er, et kraftfullt redskap for å begrense religionsblanding, slår Montano fast.

I dag tilhører minst 18 til 20 prosent av cubanerne en kirke, og tallet vokser innen alle kirkesamfunn.

Bernt G. Olsen og Alain Montano

Den annerledes boka

Vanlige cubanere har liten kjennskap til Bibelen og har aldri tidligere hatt noe direkte møte med de bibelske tekstene.

– Men de vet at denne boken er annerledes, ulik den opplæringen de har fått tidligere. Det å motta en bibel blir dermed oppfattet som en oppfyllelse av denne forventningen, og er med på å styrke dem i troen, sier Alain Montano.

Utvandring

Cuba har i mange år opplevd stor netto utvandring, særlig til USA. Mange kirker har blitt stående uten pastorer og ledere som har blitt opplært av kirken.

– Dette påvirker selvsagt kirken, men også mange familier. Eldre blir ofte etterlatt alene, forlatt av resten av familien, forklarer Montano.

– Men det er også en positiv side ved dette, som ikke er like tydelig. Disse pastorene, og andre, som forlater landet, bidrar med gaver til kirkene på Cuba. De kan dermed sette den lokale kirken i kontakt med kirker og organisasjoner i utlandet som kan bidra med hjelp til den lokale menigheten.


Takk og be for Cuba

Takk for den mirakuløse kirkeveksten på Cuba, og den sentrale rollen Bibelen har hatt. Be om videre vekst og at distribusjonen av bibler kan fortsette, slik at alle som lengter etter Guds ord, kan få en bibel.