Det nye kristne kontinentet

Vi har alle litt ulike bilder når vi tenker på Afrika. Det første bildet som kommer til meg er overfylte kirker, hvor du må komme en time før gudstjenesten begynner for å få plass.

Umbangala-folket i Angola teller om lag 400 000 mennesker. Dette folket, i den nordlige provinsen Luanda Norte, har aldri tidligere kunnet lese noen del av Bibelen på sitt eget språk. Derfor var gleden stor da Det nye testamentet i fjor endelig kunne innvies, og den nye oversettelsen feires.
Umbangala-folket i Angola teller om lag 400 000 mennesker. Dette folket, i den nordlige provinsen Luanda Norte, har aldri tidligere kunnet lese noen del av Bibelen på sitt eget språk. Derfor var gleden stor da Det nye testamentet i fjor endelig kunne innvies, og den nye oversettelsen feires.

Kirkene er fylt av mennesker, unge og gamle, som er dypt takknemlige for at de kjenner Jesus. De viser stor begeistring for sin tro og deler den gjerne med andre mennesker.

Litt for ofte er det dessverre også andre bilder som kommer opp: Krig, fattigdom, sult og tørke. Også det er sant – noen steder – for dette er en stor verdensdel.

Kontinentet oppviser store forskjeller: Det største skillet finner vi nord og sør for Sahara. Nord-Afrika er helt dominert av islam. Bibelarbeidet er der ganske likt slik det drives i Midtøsten og Gulf-området. Det sørlige Afrika er nesten helt dominert av kristne, mens det i de sentrale delene av kontinentet både bor muslimer og kristne.

Ulike behov

Det er dette som gjør at det er store forskjeller på bibelselskapene i Afrika. Mange bibelselskap er helt selvgående, de har stort bibelsalg og trenger ingen støtte til bibelspredning.

Men mange land i Afrika har svært mange språk, og det er fortsatt en stor utfordring å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle på deres eget morsmål. Derfor trenger de nasjonale bibelselskapene vår hjelp. Selv om de fleste afrikanere snakker og forstår hovedspråket (i de fleste land er det engelsk eller fransk), så er det noe helt annet å lese Bibelen på sitt eget språk. Det er da Gud kommer helt nær, og snakker til den enkelte direkte og personlig.

Leseopplæring

Et eksempel på dette er språket Hadiyya i Etiopia. Vi støttet oversettelsen av Bibelen til dette språket, men mange har ikke lært å lese, eller de har ikke lært å lese sitt eget språk på det nye alfabetet.

Hadiyya byttet fra det amhariske til det latinske skriftspråket på 90-tallet. Mange av dem som kunne lese og skrive hadde lært seg dette på det amhariske skriftspråket, og også disse menneskene blir nå regnet som analfabeter ettersom alfabetet er endret.

Det er derfor et stort behov for både grunnleggende lese- og skriveopplæring, og opplæring i det latinske alfabetet. Sammen med Bibelselskapet i Etiopia har vi startet et program for å utvikle nødvendig opplæringsmateriell og tilby lese- og skriveopplæring i samarbeid med lokale kirker og myndigheter.

Programmet vil dermed dekke et grunnleggende behov blant hadiyya-befolknin-gen og samtidig bidra til at myndighetene kan gjennomføre deres egen strategi for lese- og skriveopplæring blant voksne.

Også i andre land inngår leseopplæring i bibelselskapenes arbeid. Det gjøres selvsagt for at mennesker skal kunne lese Bibelen, men også fordi lesekunnskap er viktig for deres egen selvaktelse og for folkets mulighet til å bedre sin livskvalitet.

Bibeloversettelse

Det er Etiopia som er vår største samarbeidspartner i Afrika, og det er bare Ukraina som mottar mer støtte fra Det Norske Bibelselskap. Støtten går både til bibel- oversettelse, leseopplæring og til arbeid som retter seg mot holdninger og måter å leve på. I år er det 20 år siden vi startet dette viktige samarbeidet som år for år har vokst mye.

Så når vi i år støtter godt over 20 ulike prosjekter i Afrika fordelt på 12 land, så er det fordi vi ser hvor viktig arbeidet er. Og hvor stor betydning det har for kirkenes fortsatte vekst.

Forfølgelse

I deler av Afrika er det angrep mot kirker og kristne. Bibelselskapet opplevde det for noen år siden da terrorgruppen Boko Haram angrep en landsby i den nordlige del av Kamerun og drepte to av Bibelselskapets medarbeidere.

Da De forente bibelselskaper markerte sin årlige bønnedag 9. mai i år, kom kristne fra Maroua, hovedbyen i den nordlige regionen av Kamerun, sammen for å be og takke for at Guds ord fortsetter å være en kilde til trøst, og deres våpen mot frykt og håpløshet.

Pierre Aboulko

– Temaet for årets bønnedag var «vintreet og greinene». Dette oppmuntret oss til å forbli knyttet til Jesus, fordi han alene kan gi oss liv. Han er treets rot, og vi er greiner knyttet til ham. Tross terror, redsler og undertrykkelse føler vi Kristi nærvær, forteller Pierre Aboulko (bildet), som er Bibelselskapts stedlige representant.

Tilsvarende er situasjonen spent i Somalia og andre deler av det østlige og sentrale Afrika, og vi har sett mange ulike angrep mot kristne. I tiden som kommer ønsker vi fra norsk side å gjøre mer for denne delen av Afrika.

Evangeliet til alle

For Afrika er det nye kristne kontinentet. Det er helt naturlig at det leses fra Bibelen eller sendes en andakt på flyplassen i Nairobi. Vi har mange meget dyktige og velutdannede medarbeidere på dette kontinentet.

Det er et privilegium å kunne arbeide med dem, og se hvor viktig vår støtte er for å nå flere mennesker med evangeliet. Så løser det på ingen måte alle problemer, men når evangeliet får feste, gjør det også noe med hvordan man lever.