Vi bygger ny nettbibel

Nettbibelen blir ny, og du er invitert til å teste og gi respons.

Ny nettbibel på telefon, PC og nettbrett.
Ny nettbibel er laget for å kunne gi en optimal leseopplevelse uansett hva slags enhet som benyttes.

Sannsynligheten er stor for at du vært innom Bibelselskapets nettbibel på jakt etter en bibeltekst. Skoleelever og lærere, prester og pastorer, studenter og akademikere, engasjerte bibellesere og nysgjerrige — vi har et stort spenn av brukere hver eneste dag. Bare i 2022 hadde bibel.no over 760 000 brukere.

Under panseret har dagens nettbibel vært nesten uforandret siden årtusenskiftet, og nå trengs en betydelig oppgradering.

Mens vi enda bygger ønsker vi at du skal komme inn og teste. Den nye nettbibelen skal fortsatt gi deg den pålitelige og raske opplevelsen du er vant til, men med forbedret søkefunksjonalitet og enklere navigasjon. Fra høsten 2023 ruller vi ut en rekke nye funksjoner, og vi trenger din hjelp til å teste.

Ønsker tilbakemeldinger

Som bruker av bibel.no er du vår viktigste sparringspartner i utviklingen, og vi vil gjerne høre fra deg:

  • Er det enkelt å finne frem?
  • Er lesbarheten god nok?
  • Gir søket deg det du spurte om?
  • Er det funksjoner du umiddelbart savner?

Nederst på alle sider i testversjonen finner du en rad med smileys. Klikker du på en av disse kan du skrive din tilbakemelding.

Tre oversettelser tilgjengelig fra start

Testversjonen som nå er publisert har tre bibeloversettelser tilgjengelig: Bibel 2011 bokmål, Bibel 2011 nynorsk og Biibbal 2019 nordsamisk. Høsten 2023 vil alle Bibelselskapets oversettelser bli publisert.

Nettbibelen bygges slik at det i fremtiden kan publiseres oversettelser og språk fra hele verden.

Minimumsversjon

Testutgaven av nettbibelen vil ikke ikke nødvendigvis oppleves veldig avansert, og kanskje er det et par funksjoner fra dagens nettbibel du savner – det håper vi faktisk.

Vi har bevisst valgt å starte litt enkelt. Vi vil unngå å utvikle fancy funksjoner som ikke nødvendigvis er ønsket, og som risikerer å ikke bli brukt. Derfor gjør vi en gradvis utvikling sammen med deg.

En viktig tjeneste i dagens nettbibel er Kirkeårets tekster. Dette er neste funksjon som skal bygges på nytt. Den er klar for test i september eller oktober.

Vi kan kalle testutgaven av den nye nettbibelen en minimumsversjon. Denne versjonen skal være enkel og solid, og med en basisfunksjonalitet som er rask og stabil.

Samtidig som du og andre brukere tester og gir respons, vil nye funksjoner bli utviklet, testet og lansert. Til slutt har vi en ny nettbibel senhøsten 2023.

Fakta om utvikling av nettbibel

  • Nettbibelen er den delen av bibel.no hvor man leser Bibelen.
  • Dagens nettbibel ble bygget med C Sharp ved årtusenskiftet
  • Alle artikler, leseplaner og ressurssider vil eksistere på samme plattform og med samme brukergrensesnitt som tidligere
  • Ny nettbibel bygges med ReactJS, og bibeloversettelser hentes med API fra Digital Bible Library
  • Ny nettbibel utvikles i samarbeid med Feed

Snart over og ut for dagens nettbibel

Dagens nettbibel ble utviklet rundt årtusenskiftet, og den er fortsatt en stabil og populær tjeneste. Men selv om Bibelen er like vital og livgivende etter flere tusen år, så er faktisk nettbibelens 20 år eldgammelt for en digital tjeneste. Teknologien som benyttes på dagens nettbibel har blitt så begrenset at det knapt finnes utviklermiljøer i Norge som kan hjelpe med drift og videreutvikling.

For oss er Bibelen verdens viktigste bok, og vi må sørge for at den er tilgjengelig digitalt for at vi skal klare å løse oppdraget vårt.

Så nå har vi ryddet all tidligere teknologi til side, og bygger ny nettbibel helt fra bunnen av. Den nye nettbibelen gir oss mulighet til å utvikle digital bibelbruk i nye og spennende retninger, og vil bidra til å åpne Bibelen for nye lesere og generasjoner.

Dagens nettbibel fases ut når ny nettbibel er klar mot slutten av 2023.