Biibbal 2019 ble offisielt lansert ved en storstilt markering i Kautokeino 23.-25. august 2019. Arbeidet med tekstene hadde da pågått i mer enn 30 år og er resultat av et samarbeid mellom bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland der en lang rekke medarbeidere og fagkonsulenter fra alle tre land har deltatt.

5. desember 2018 ble Biibbal 2019 godkjent av styret i Bibelselskapet i Norge, noe som også innebærer at teksten kan brukes i Den norske kirke. I Finland ble teksten godkjent til bruk i Den lutherske kirken 9. november.

Målgruppen for Biibbal 2019 er samiske språkbrukere i Norge, Sverige og Finland. Biibbal 2019 er oversatt slik at teksten skal kunne brukes og forstås både i norsk, svensk og finsk Sápmi.

Biibbal 2019