Episode 1

Barnas bibelpod sesong 2 er her! Tobben forsvinner, og Hanna og Jakob får hjelp av Paulus og vennene hans for å få Tobben tilbake. Paulus forteller om flere spennende ting som skjer på den andre siden.

Banner med en gutt som svever i en stjernehimmel

Hvor er Tobben?

Hanna og Jakob går til den mystiske boksen i skogen. Der er Tobben. Han har oppdaget boksen og står nå og fikler med den. Plutselig faller han og ja, hva skjer egentlig med Tobben? Og virker den mystiske boksen?

Tobben snubler over den mystiske boksen og blir borte. Hvor er han og hvordan skal de få Tobben tilbake? Jakob og Hanna får kontakt med Paulus gjennom boksen. Han forteller at han har en veldig god venn som heter Barnabas.

Bibeltekster

26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn.

Les i nettbibelen

1I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyréne, Manaen, pleiebror til landsfyrsten Herodes, og dessuten Saulus. 2En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» 3Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. 4Disse to, som altså var blitt sendt ut av Den hellige ånd, dro til Selevkia og seilte derfra til Kypros.

Les i nettbibelen

Snakk sammen

  • Hva het Paulus før han reiste som misjonær?
  • Hvorfor betydde det så mye for Paulus å ha en venn som Barnabas?