Episode 6

Barnas bibelpod sesong 2 er her! Tobben forsvinner, og Hanna og Jakob får hjelp av Paulus og vennene hans for å få Tobben tilbake. Paulus forteller om flere spennende ting som skjer på den andre siden.

Banner med en gutt som svever i en stjernehimmel

Hva skjer med Paulus?

Hanna og Kristin kjenner på tidspresset. De har bare en time igjen på å få Tobben tilbake. De stiller mange spørsmål til Paulus og de håper at et av svarene skal være et slags løsningsord. Plutselig blir Paulus borte. Hva skjer med Paulus? De finner svar i en bok som Hanna hentet hjemme.

Bibeltekster

27De sju dagene var nesten gått da jødene fra Asia fikk se ham på tempelplassen. De hisset opp hele folkemassen, grep tak i ham 28og skrek: «Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer alle slikt som er imot folket og loven og dette sted. Nå har han til og med tatt med seg grekere inn i tempelet og vanhelliget dette hellige stedet.» 29De hadde nemlig sett efeseren Trofimos sammen med ham i byen tidligere, og nå trodde de at Paulus hadde tatt ham med seg til tempelet. 30Uroen spredte seg over hele byen, og folk stimlet sammen. De grep Paulus og trakk ham bort fra tempelplassen, og med en gang ble portene stengt. 31De holdt nesten på å slå ham i hjel da kommandanten for vaktstyrken fikk melding om at hele Jerusalem sto på ende. 32Øyeblikkelig løp han med soldater og offiserer ned mot mengden. Da folk så kommandanten og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. 33Kommandanten gikk bort til dem og pågrep Paulus og ga ordre om at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var og hva han hadde gjort. 34Men i folkemassen ropte noen én ting, andre noe annet, og da det ikke var mulig å få greie på noe i alt levenet, befalte han at Paulus skulle føres inn i borgen. 35De kom til trappen, men her måtte soldatene bære ham fordi mengden presset så voldsomt på. 36For hele folkemassen fulgte etter og skrek: «Bort med ham!» 37De skulle til å gå inn i borgen da Paulus sa til kommandanten: «Får jeg lov å si deg noe?» Han svarte: «Kan du gresk? 38Du er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivmennene ut i ørkenen?» 39«Jeg er jøde», sa Paulus, «jeg er borger av en ikke ukjent by i Kilikia som heter Tarsos. Jeg ber deg, tillat meg å tale til folket.» 40Det fikk han lov til, og Paulus stilte seg på trappen og ga tegn til folket med hånden. Da det ble helt stille, talte han til dem på hebraisk:

Les i nettbibelen

Snakk sammen

  • Hvor mange misjonsturer var Paulus på?

  • Hvor mange brev skrev Paulus?

  • Hva skjer med Paulus etter at han blir tatt til fange?