Historikeren Lukas – Dag 1

Lukas kalles ofte for historikeren blant forfatterne i Bibelen. Han legger stor vekt på at det han skriver, virkelig har skjedd. Mange av tekstene handler om at Jesus ble sett og hørt av mange. Denne leseplanen tar fram noen av disse tekstene.

Headerbilde som sier "Historikeren Lukas"

Lukas arbeidet grundig

Lukas var en av de første kristne forfatterne som skrev bøker om Jesus. De fire viktigste av disse bøkene står i den andre delen av Bibelen, som vi kaller Det nye testamentet.

Vi kaller disse bøkene for evangelier. De er skrevet mellom år 60 og 100 e.Kr. Navnet kommer fra det greske språket og betyr godt budskap. Forfatterne av disse bøkene kaller vi evangelister.

Lukas er den eneste av de fire evangelistene som sier hvordan han arbeidet med boka. I forordet til boka forteller han om flere ting han har gjort i arbeidet sitt.

Lukas var også den eneste av evangelistene som ikke var jøde. Derfor var han opptatt av å skrive om Jesus på en slik måte at også andre enn jøder kunne få tillit til ham.

Han kommer blant annet inn på tidligere litteratur om Jesus, hvilke kilder han selv har brukt og måten han har formet teksten på. Lukas kalles derfor av og til for historikeren blant evangelistene.

Han legger vekt på detaljer som skal få leseren til å stole på det han skriver. Kan du finne tre ting i bibelteksten som tydeligvis var viktige for Lukas da han arbeidet med boka si?

Forordet fra evangelisten

Lukas 1,1–4

Les i nettbibelen.

1Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. 3Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, 4så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Spørsmål:

1. Hvem var det som tok vare på fortellingene om Jesus?

2. Hvordan fikk Lukas tak i disse fortellingene?

3. Hvorfor er det viktig å vite hvor historiene om Jesus kom fra?