Historikeren Lukas – Dag 3

Lukas kalles ofte for historikeren blant forfatterne i Bibelen. Han legger stor vekt på at det han skriver, virkelig har skjedd. Mange av tekstene handler om at Jesus ble sett og hørt av mange. Denne leseplanen tar fram noen av disse tekstene.

Headerbilde som sier "Historikeren Lukas"

Det var mange som hørte Jesus

Det var mange som hørte og så det Jesus sa og gjorde. Det står mange ganger i evangeliene at han talte til folket. De som hørte og så Jesus, kalles ofte for øyenvitner.

Da Jesus dro rundt og forkynte må han ha blitt sett og hørt av tusenvis. I noen av brevene i Bibelen blir dette nevnt som tegn på at historien om Jesus er troverdig (se 1 Joh 1,1–3).

Bibelen forteller om en gruppe på tolv disipler som var de nærmeste medarbeiderne til Jesus. De blir også kalt apostler.

Men det fantes også en større gruppe på ca. 70 disipler som fulgte Jesus (Lukas 10,2). Blant disse disiplene var det trolig både kvinner og menn.

Lukas forteller om en gruppe av kvinner som fulgte Jesus der han gikk. Flere av dem er nevnt ved navn. De gjorde en viktig tjeneste, kanskje overfor fattige og syke?

Disse kvinnene fikk en viktig funksjon som øyenvitner. De så på da Jesus døde på korset og da han ble lagt i graven. Og de var de første som så den tomme graven.

At det var øyenvitner til det Jesus sa og gjorde, understreker den historiske påliteligheten til evangeliene. For øyenvitnene kunne bekrefte eller avkrefte det som ble skrevet om Jesus i ettertid.


Kvinner som fulgte Jesus

Lukas 8,1–3

Les i nettbibelen.

1I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, 2og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, 3Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.

Spørsmål:

1. Hvilke krav ville du selv stille til et godt øyenvitne?

2. Hva er det eldste minnet du selv kan huske klart?

3. Hvorfor er det viktig at det er øyenvitner i evangeliene?