Historikeren Lukas – Dag 4

Lukas kalles ofte for historikeren blant forfatterne i Bibelen. Han legger stor vekt på at det han skriver, virkelig har skjedd. Mange av tekstene handler om at Jesus ble sett og hørt av mange. Denne leseplanen tar fram noen av disse tekstene.

Headerbilde som sier "Historikeren Lukas"

Rettssaken mot Jesus var offentlig

Troen på Jesus var godt kjent i Romerriket allerede før år 100 e.Kr. Dette kommer av at det som skjedde med Jesus, foregikk offentlig, og at de som trodde på ham, var en kjent gruppe.

Flere ikke-kristne forfattere forteller rundt år 100 e.Kr. at Jesus ble dømt til døden av Pontius Pilatus, at han ble korsfestet og at de kristne fremdeles tror på ham. De bekrefter altså historiene i de fire evangeliene.

Ingen seriøs historiker vil derfor betvile at Jesus ble dømt til døden og korsfestet, eller at han har levd. Det er hevet over tvil at Jesus var en jødisk lærer som ble dømt til døden omkring år 33 e.Kr.

Alle de fire evangeliene forteller at henrettelsen av Jesus foregikk offentlig. Både tid og sted er kjent. Evangeliene forteller også hva Jesus var anklaget for, og hva folkemengden ropte mot ham.

De romerske soldatene stakk et spyd i siden hans, for å være sikre på at han var død. Romerske tjenestemenn fikk også ansvaret for vaktholdet ved graven, forteller evangelisten Matteus.

Alle disse detaljene er viktige, fordi de viser at historien om Jesus ikke er oppdiktet. Den er virkelig historie om virkelige hendelser, som skjedde offentlig og var offentlig kjent i samtida.

Rettssaken mot Jesus

Lukas 23,20-25

Les i nettbibelen.

20Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. 21Men de ropte tilbake: «Korsfest! Korsfest ham!» 22For tredje gang sa han til dem: «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham.» 23Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket. 24Da felte Pilatus dommen; det skulle bli som de krevde. 25Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga han, så de fikk sin vilje.

Spørsmål:

1. Hvor viktig er det at historien om Jesus er nevnt i andre kilder?

2. Er det viktig at historien om Jesu død virkelig er sann?

3. Hvilke detaljer i historien om Jesu død synes du er viktigst?