I Guds tid – Dag 2

Hva har Kristi Himmelfart med oss vanlige mennesker å gjøre, og hvem er Den hellige ånd? Denne leseplanen inneholder smakebiter fra Wilfrid Stinissens bok «I Guds tid», som inneholder andakter for hver dag i året.

Banner som leser "i Guds tid" og "5 dager"

Ånden er livet ditt

Hvem er Den Hellige Ånd? I den nikenske trosbekjennelsen sier vi: «Jeg tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende.»

Allerede på Bibelens første side står det at Ånden svevde over vannet (1 Mos 1,2). Ved hans livgivende kraft frembringer vannet en mengde levende vesener. «Du sender din Ånd, og det skapes liv, du fornyer jordens overflate», sier salmisten (Sal 104,30).

Uten Den Hellige Ånd er alt dødt og livløst. Med ham blir alt levende. Uten Ånden er Bibelen en samling døde bokstaver. Med Ånden blir bibelordene til lysende veivisere som overbeviser deg om at du er elsket personlig. Uten Ånden er kirken en menneskelig organisasjon, med Ånden er den en levende organisme.

Når Ånden ikke er med, kan menneskene kanskje oppføre seg anstendig og korrekt mot hverandre. Men først når Ånden kommer over dem, er det snakk om virkelig kjærlighet. Først da kan de gi hverandre virkelig varme, ømhet og sant fellesskap. All kjærlighet kommer jo fra Ånden.

Den Hellige Ånd er Livgiveren som Gud har sendt til hjertet ditt (Gal 4,6), til dypet av personligheten din. Han er ingen fremmed kraft, ingen inntrenger. Han er så forent med det sentrale i deg at det ikke finnes noen motsetning mellom ham og ditt sanne jeg. Det er han som gir deg din identitet.

Du er deg selv i den grad du tar imot det livet som Ånden gir deg.

Bibelteksten

Les i nettbibelen.

30Du sender ut din Ånd, og de blir skapt, du gjør jorden ny.

Bibelteksten

Les i nettbibelen.

2Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.